Finał powiatowego konkursu "Moje zaprogramowanie na bezpieczne surfowanie", nad którym patronat objął Małopolski Kurator Oświaty, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz Urząd Miasta w Trzebini, odbył się w dniu 11 marca 2015 r., w Szkole Podstawowej w Dulowej.

 

 

Relacja przesłana przez organizatorów:


W środę, 11 marca 2015 r., w Szkole Podstawowej w Dulowej odbył się II etap konkursu - finał. Konkurs adresowany był dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych powiatu chrzanowskiego. Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Dulowej oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Trzebini.


Warunkiem przystąpienia do konkursu było wykonanie przez każdego uczestnika spotu reklamowego (w programie Windows Movie Maker), propagującego bezpieczne zasady zachowania się w sieci Internet. Do konkursu uczniowie zostali zgłoszeni przez nauczycieli z pięciu szkół:

  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu
  • Szkoła Podstawowa w Młoszowej
  • Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini
  • Szkoła Podstawowa w Dulowej
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebini.


Zaproszonych gości przywitała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dulowej, p. mgr Sylwia Słomska. Uroczystość inaugurującą konkursu zaszczycił swoją obecnością pan Andrzej Miranowicz, Dyrektor Trzebińskiego Centrum Administracyjnego oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebini, pani mgr inż. Alicja Szczerba, współorganizator Konkursu.

 

konkurs 1

 

konkurs 2


II etap konkursu polegał na wykonaniu krótkiego filmu na temat podstawowych zasad netykiety pt.: „Nasze zaprogramowanie na netykiety stosowanie”, w programie Windows Movie Maker. Następnym zadaniem było przygotowanie  animacji w formie napisu graficznego - Dziecko w sieci w programie Logomocja- Edytor Postaci. Ostatnie trzy zadania dotyczyły programowania w języku Logo w programie Logomocja – Imagine. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać wg. własnego pomysłu, za pomocą żółwia mozaikę, kompozycję z pawich oczek oraz zdefiniować procedurę. Uczniowie pracowali na pełnych, licencjonowanych wersjach programu Logomocja, dzięki nieodpłatnemu przekazaniu oprogramowania na potrzeby Konkursu, przez Ośrodek Edukacji i Zastosowań Komputerów w Warszawie.


Komisja, w składzie: p. Arkadiusz Surowiec - przewodniczący, p. Anna Kozioł-Pilaszek, p. Mariusz Celarek, p. młodszy aspirant Wojciech Głuch, po sprawdzeniu prac uczniów stwierdziła, że uczestnicy konkursu pracowali na wysokim i wyrównanym poziomie. W I Powiatowym Konkursie Informatyczno - artystycznym zwyciężyli:

  • Krystian Pytlik ze Szkoły Podstawowej w Dulowej
  • Dominik Pikoń ze Szkoły Podstawowej w Młoszowej
  • Adrianna Stępowska ze Szkoły Podstawowej w Dulowej.

Dzięki sponsorowi  konkursu ORLEN Południe S.A. finaliści zostali nagrodzeni wspaniałymi nagrodami: telefonem komórkowym za I miejsce, tabletem za II miejsce oraz aparatem fotograficznym za III miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki dzięki wsparciu Urzędu Miasta Trzebini, w postaci myszy bezprzewodowych i słuchawek z mikrofonem. Wszyscy uczestnicy obdarowani zostali maskotkami – Netusiami, ufundowanymi przez Policję w Trzebini oraz drobnymi upominkami od Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za ufundowanie wspaniałych nagród.

 

konkurs 3

 

konkurs 4