W dniu 9 kwietnia 2015 r. w Dworze Zieleniewskich Burmistrz Miasta Trzebini Adam Adamczyk wręczył oficjalne zaświadczenia o wyborze na sołtysów osobom, które zostały wybrane do pełnienia tych funkcji w wyborach powszechnych, przeprowadzonych w dniu 15 marca 2015 r.

 

 

W uroczystym spotkaniu uczestniczyła również Grażyna Hrabia - przewodnicząca Rady Miasta Trzebini i Anna Stolarz - zastępca burmistrza Trzebini. W części artystycznej spotkania wystąpił Zespół Folklorystyczny „Płocanki”.

 

- Wszystkim sołtysom serdecznie gratuluję wyboru na te ważne i odpowiedzialne stanowisko. Mam również nadzieję, że zaufanie, jakim zostali Państwo obdarzeni przez mieszkańców, będzie w przyszłości mocną podstawą wytrwałości w wypełnianiu powierzonej Państwu misji - powiedział podczas spotkania Adam Adamczyk, Burmistrz Miasta Trzebini.

 

Przypomnijmy, że w wyniku wyborów funkcję sołtysa powierzono następującym osobom:

soltys barnas

Franciszek Barnaś – sołtys sołectwa Bolęcin

soltys henc

Halina Henc – sołtys sołectwa Czyżówka

soltys wszolek

Waldemar Wszołek – sołtys sołectwa Dulowa

soltys scigaj

Zdzisław Ścigaj – sołtys sołectwa Lgota

soltys adamczyk b

Bożena Adamczyk – sołtys sołectwa Młoszowa

soltys woch

Jacek Woch – sołtys sołectwa Myślachowice

soltys brzozka

Franciszek Brzózka – sołtys sołectwa Karniowice

soltys ludwikowski

Kazimierz Ludwikowski – sołtys sołectwa Piła Kościelecka

soltys adamczyk s

Stefan Adamczyk – sołtys sołectwa Płoki

soltys okoczuk

Anatol Okoczuk – sołtys sołectwa Psary

 

 

Fot. powyżej: Nowo wybrani sołtysi z terenu gminy Trzebinia w towarzystwie burmistrza Miasta Trzebini Adama Adamczyka i przewodniczącej Rady Miasta Trzebini Grażyny Hrabi.