21.04.2015 r. odbył się IV Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Językowy "Earth Day Every Day" pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Trzebini, Wydawnictwa Językowego Macmillan i Stowarzyszenia EKO-LU. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu była Szkoła Podstawowa w Myślachowicach.

 


Organizatorów  cieszy, że ich przedsięwzięcie cieszy się tak wielkim powodzeniem wśród uczniów, nauczycieli oraz sympatyków ekologii i języka angielskiego. W tym roku w konkursie wzięło udział 98 uczniów z 18 szkół powiatu chrzanowskiego. Dzieci zmagały się ze sobą w trzech konkursach:

  • I – „MOJE ULUBIONE LEŚNE ZWIERZĄTKO” – Konkurs plastyczno-ekologiczny dla uczniów z klas I-III na przedstawienie ulubionego zwierzątka leśnego techniką kolażu z podpisem w języku angielskim
  • II – „Czysty las” – Konkurs małych form teatralnych na stworzeni krótkiej scenki w języku angielskim ukazującej problem ochrony lasu (dla uczniów klas IV-VI)
  • III – IV POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNO – JĘZYKOWY Z OKAZJI DNIA ZIEMI CHROŃMY NASZE LASY - dla uczniów z klas IV-VI

W każdym z konkursów bezstronne jury wyłoniło zwycięzców, przyznając po trzy miejsca i wyróżnienia. Organizatorzy podają, że dzięki wspaniałym sponsorom wszyscy uczestnicy opuścili Myślachowice z pięknymi nagrodami. Każda ze szkół otrzymała sadzonki sosny i dębu, by w ten sposób kontynuować ideę konkursu.

eko konkurs2

Organizatorzy dziękują współorganizatorom, sponsorom i sympatykom za pomoc i wsparcie: Urzędowi Miasta w Trzebini, Pani Ewie Jędrysik-Marczuk, Wydawnictwu MacMillan, Stowarzyszeniu Eko-Lu, Nadleśnictwu Chrzanów, Trzebińskiemu Centrum Kultury, Domowi Kultury w Myślachowicach, Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, OSP w Myślachowicach, Piekarni Pawlak, Panu Jackowi Wochowi, Panu mgr inż. Kazimierzowi Siejce, Panu Radosławowi Bąk, Pani Edycie Ryś, Pani Wioletcie Piotrowskiej, Pani Kierownik DK - za wspaniałą fotorelację z przebiegu imprezy oraz pracownikom szkoły i rodzicom za pomoc i zaangażowanie.

 

Informacja przesłana przez Szkołę Podstawową w Myślachowicach