Przedszkole Samorządowe nr 6 w Gaju przeprowadziło już X edycję programu „Pokolenie dla pokolenia”, organizując festyn rodzinny dla wychowanków przedszkola, ich rodzin i mieszkańców osiedla.

 

 

Projekt zaktywizował dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, w sumie 125 dzieci oraz członków edukacyjnej społeczności przedszkolaka, czyli rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi przedszkola. Społeczność lokalna osiedla Gaj i osiedla Energetyków z wielkim, autentycznym entuzjazmem włączyła się w organizację i obchody „Święta trzebińskiej rodziny”. 29 maja o godz.10.00 odbył się barwny, wesoły korowód przedszkolaków ulicami osiedla Gaj, parada Smoków i występ Miejskiej Orkiestry Dętej.

 

„Wzruszenie na twarzach starszych mieszkańców osiedla utwierdza nas w przekonaniu co do celowości organizowania parady” - wypowiada się organizator Jadwiga Kiełbus - „śpiew dzieci, barwne stroje przedszkolaków dostarczają mieszkańcom wielu pozytywnych doznań i wzruszeń, niesie radość i uśmiechy.”

 

A już o godz. 11.00 trzebińskie przedszkolaki „zwiedzały” w salach audiowizualnych przedszkola Zakopane, Kraków, Warszawę i Gdańsk – śladami patrona przedszkola Jana Pawła II.

 

Aktywny udział dorosłych w dziecięcych zabawach, zorganizowanych w ogrodzie przedszkolnym, dał najmłodszym uczestnikom radość, poczucie pewności, akceptacji i uznania.

 

W festynie rodzinnym uczestniczyło ponad 400 osób - gwar, śmiech i śpiew uczestników jest potwierdzeniem osiągnięcia zamierzonego celu edukacyjnego, a mianowicie wykreowanie pozytywnego wizerunku trzebińskiego przedszkola jako instytucji edukacyjnej, realizującej wychowanie promujące postawy patriotyczne i obywatelskie u małopolskiego przedszkolaka.

 

parada

 

Informacja przesłana przez Przedszkole Samorządowe nr 6 w Gaju