Pomimo rekordowych upałów Błonia Karniowickie w sobotę 8 sierpnia 2015 r. odwiedziło około 800 seniorów, którzy reprezentowali 23 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z całego Powiatu Chrzanowskiego.

 

V Powiatowy Piknik Seniora został zorganizowany przez Gminę Trzebinia, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz Trzebińskie Centrum Kultury. Współorganizatorami byli Urząd Miejski w Chrzanowie, Urząd Miejski w Alwerni, Urząd Gminy Babice, Urząd Miejski w Libiążu, Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini, Sołtys Karniowic, Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, Regionalne Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „MUMINKI”, Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków koło w Trzebini oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Chrzanowie.

 

W programie Pikniku był koncert w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej z Trzebini, konkurs kulinarny i konkurs artystyczny, podczas których seniorzy mogli zaprezentować swoje umiejętności kulinarne, estetyczne oraz artystyczne. Na scenie uczestnicy zaprezentowali różnorodne formy artystyczne - był to nie tylko śpiew, ale także skecz i taniec.

 

Podczas konkursu kulinarnego komisja konkursowa oceniała 12 stołów biesiadnych przygotowanych przez poszczególne grupy. Po raz kolejny I miejsce zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich z Karniowic, II miejsce zajął Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 8 z Bolęcina, III miejsce - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 12 z Wodnej.

Wyróżnienia otrzymały: Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” z Chrzanowa, Koło Emerytów z Karniowic, Śląski Związek Pszczelarzy koło Trzebinia, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 11 Myślachowice, Stowarzyszenie Przyjaciół „Nie bądź sam” z Żarek, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Radość” z Trzebini, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 5 z Chrzanowa, Klub Seniora z Psar, Zespół folklorystyczny „Płocanki”.

 

Wyniki konkursu artystycznego przedstawiają się następująco:

  • I miejsce – zespół wokalno-instrumentalny „Zorza” działający przy Stowarzyszeniu Przyjaciół „Nie bądź sam” z Żarek,
  • II miejsce – zespół śpiewaczy „Wrzos” działający przy Stowarzyszeniu Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Przyjaźń” z Żarek,
  • III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Karniowic.

 

Wyróżnienia otrzymały: Chór „Pogodna Jesień” działający w strukturach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 5 z Chrzanowa, Zespół Taneczny „Pokolenia” z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 11 z Myślachowic, Zespół Folklorystyczny „Płocanki”, Zespół Taneczny „Ali i Babki” działający przy Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie.

 

Ochotnicza Straż Pożarna z Dulowej dostarczyła uczestnikom dodatkowych doznań estetycznych w postaci tęczy, która ukazała się na kurtynach wodnych chroniących uczestników przed upałami.

 

Jako impreza towarzysząca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzebini zorganizowana została wystawa rękodzieła artystycznego seniorów. Swoje prace wystawili: Brzezińska Mirosława, Jezierska Maria, Kozioł Helena, Kuczera Leszek, Otrębska Aleksandra, Papiernik Janina, Piórko Kazimierz, Pyjos Stanisława, Walak Aleksandra, Wójcik Maria, Zielińska Irena, Szwajdych Lucyna oraz Klub PEGAZ działający przy Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie.

 

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków koło w Trzebini wszystkim zainteresowanym seniorom wykonywało pomiar ciśnienia tętniczego oraz poziom glukozy we krwi.

 

Podczas trwania Pikniku Seniora odbyła się Piknikowa loteria fantowa – MUMINKI” - prowadzona jest przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „MUMINKI” - dochód z loterii w kwocie ok. 4 500,00 zł. zostanie przeznaczony na wsparcie świetlicy integracyjnej „Muminki” działającej przy parafii św. Barbary w Trzebini – Krystynowie dla osób niepełnosprawnych. Wśród uczestników loterii zostały rozlosowane cenne nagrody ufundowane przez włodarzy poszczególnych gminy oraz następujących sponsorów: Piasny Sylwester – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe HARDKOP, Robert Maciaszek – poseł na sejm RP, Piotr Czech – Firma Alfa-Went wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, Józef Tomasik – dyrektor Zakładu TRENSGÓR Trzebinia, Państwo Maria i Artur Garlińscy - Zakład Pielęgnacji i Urządzania Terenów – Zielonych, Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Trzebini, Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Trzebinia” Sp z o.o., Polski Związek Łowiecki koło łowieckie „Bażant”, Garlińska Małgorzata – konsultant firmy ORIFLAME, Janina Starzycka – Marta Pilarczyk, firma TIANDE naturalne produkty oraz anonimowi darczyńcy.

 

Piknik zakończyła wspólna biesiada i zabawa przy muzyce zespołu B.A.R.