W ramach kampanii sieci supermarketów Intermarché oraz Polskiego Czerwonego Krzyża pn. „Zbieramy Krew dla Polski” 7.08.2015 r. w ambulansie, zaopatrzonym w specjalistyczny sprzęt medyczny pozwalający na bezpieczne pobieranie krwi, mieszkańcy Trzebini mieli możliwość podzielenia się tym bezcennym lekiem z pacjentami okręgowych szpitali.

 

 

 

Zarejestrowano 11 osób chcących oddać krew, z czego po przeprowadzeniu wywiadu krew oddało 6 dawców, łącznie zebrano 2700 ml krwi.

 

Podczas akcji honorowego krwiodawstwa dla najmłodszych mieszkańców Gminy Trzebinia zorganizowano konkurs plastyczny, propagujący tę ideę. Dodatkowo młodzi uczestnicy konkursu mieli okazję zwiedzić ambulans, zobaczyć jak wygląda jego wyposażenie oraz dowiedzieć się dlaczego krew jest tak bezcennym lekiem. Organizatorami konkursu byli Urząd Miasta w Trzebini oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini.

 

Celem akcji „Zbieramy krew dla Polski” jest nie tylko zebranie jak największej ilości krwi, ale także zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat honorowego krwiodawstwa, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz zachęcenie Polaków do dzielenia się bezcennym darem życia.