W środę 2.09.2015 r. w Dworze Zieleniewskich świętowaliśmy uroczyście jubileusz 35-lecia NSZZ „Solidarność”, zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenia „Wspólna Trzebinia”, przy współpracy Urzędu Miasta i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Trzebini, natomiast 10.09.2015 r. w Domu Kultury Sokół odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z działaczami solidarnościowymi.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Starosta Powiatu Chrzanowskiego Janusz Szczęśniak oraz przedstawiciele władz miasta Trzebini – Jarosław Okoczuk (Vice-Burmistrz), Anna Kawala (Sekretarz Gminy) – członkowie Rady Miasta Trzebini oraz działacze związkowi. Zlot lokalnych członków „Solidarności” otworzyła wiązanka pieśni solidarnościowych w wykonaniu Janusza Saługi. Kolejnym punktem programu była prezentacja multimedialna i wykład historyczny, które poprowadził Tadeusz Adamczak – Przewodniczący Stowarzyszenia „Wspólna Trzebinia”, a w latach 80. XX wieku również działacz „Solidarności”. Następnie pięćdziesięciu najbardziej zasłużonych działaczy związkowych odebrało z rak przedstawicieli Stowarzyszenia „Wspólna Trzebinia” (Tadeusza Adamczaka, Daniela Maliszczaka i Wojciecha Hajduka) i Burmistrza Trzebini Jarosława Okoczuka pamiątkowe medale i dyplomy uznania. Obdarowani nie kryli wzruszenia odbierając dyplom, na którym znajdowało się motto zaczerpnięte z wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II: „Solidarność – to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. Nigdy: jeden przeciw drugiemu”.

DSC 0523

DSC 0708

Później było miejsce na garść wspomnień o tym, jak na terenie gminy Trzebinia powstawała „Solidarność”. Swoimi wspomnieniami podzielili się lokalni działacze, między innymi: Ksiądz Prałat Władysław Gil, Waldemar Słomski, Czesław Kołodziejczyk i Halina Mentel. Imprezę zakończyło zaproszenie na okolicznościową wystawę przygotowaną przez pracowników biblioteki oraz krótki apel wystosowany do dawnych członków „Solidarności” o napisanie krótkich biografii (wystosowany przez J. Piskorz). Towarzysząca jubileuszowi ekspozycja historyczna, uwzględniająca w szerokim zakresie działalność NSZZ „Solidarność” na terenie Trzebini, powstała w oparciu o dokumenty udostępnione przez lokalnych działaczy tego związku (p.w. Czesława Kołodziejczyka, Waldemara Słomskiego, Halinę Mentel,Jana Jarczyka,Woszczyna Henryka, Włodarczyka Heronima i Edwarda Chamika). Wystawę będzie można zwiedzić także w terminie późniejszym, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Asnyka w Trzebini, gdzie będzie prezentowana do połowy października.

IMG 2993

 

W 10.09.2015 r. w Domu Kultury Sokół odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z działaczami solidarnościowymi, prelekcja historyczna pana Tadeusza Adamczaka, wyświetlony został film o powstaniu Solidarności i rozmowach robotników z władzą w Gdańsku oraz film pt. "Dni nadziei" na podstawie wydarzeń roku 80-go w Krakowie, opisująca powstanie Solidarnośc i- oba filmy były prezentowane przez gościa zlotu Solidarności pana dr Dariusza Gorajczyka z IPN-u Kraków. Były to bardzo ciekawe filmy ale trudne do zrozmienia – tak relacjonowali młodzi słuchacze, którzy wypełnili całą salę widowiskowa na dole i górze Domu Kultury.

sokol 1

sokol 2

Zadawane przez młodzież byłym działaczom pytania dały dowód ciekawości tematyką solidarnościową. Burmistrz Miasta Trzebinia Jarosław Okoczuk podziękował młodzieży i pedagogom za udział w zlocie solidarności i zachęcał do aktywności  młodzież a SWT pogratulował pięknej inicjatywy. Na zakończenie spotkania przewodniczący WT Tadeusz Adamczak dziękując wszystkim za aktywność i udział w zorganizowaniu Zlotu prosił aby ocalić od zapomnienia wydarzenia z roku 1980 które to miały wpływ na dalsze losy Trzebini, Polski, Europy i Świata, a mające początek w Polsce i w Trzebini również.

sokol 3

sokol 4

sokol 5

 

Informacja przesłana przez Stowarzyszenie WSPÓLNA TRZEBINIA