Burmistrz Miasta Trzebini informuje o przystąpieniu do sporządzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia dla terenu całej gminy w jej granicach administracyjnych. Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowania studium oraz wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 9 listopada 2015 r. (włącznie).

 

Rada Miasta Trzebini w dniu 25 czerwca 2015r. podjęła Uchwałę Nr IX/95/VII/2015 o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia. Celem opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest umożliwienie realizacji planowej i przemyślanej polityki przestrzennej gminy, służącej jej rozwojowi oraz poprawie warunków życia mieszkańców.

 

Wnioski do opracowania studium należy składać na piśmie do Urzędu Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Piłsudskiego 14. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

 

Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urząd Miasta w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Piłsudskiego 14;

2) ustnie do protokołu w Wydziale  Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 11);

3)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Trzebini.

 

Dodatkowe informacje w sprawie opracowania dokumentu można uzyskać pod nr tel. 32 711 10 49 Ewa Jaśko lub 32 711 10 61 Żaneta Romanowska.