W dniu 28 października miała miejsce uroczysta inauguracja nowej inwestycji – pierwszego w powiecie chrzanowskim „Miasteczka ruchu drogowego”, które zostało zlokalizowane przy Szkole Podstawowej Nr 6.

 

W styczniu 2015 r. Gmina Trzebinia podpisała z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, umowę współpracy w zakresie finansowania wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa miasteczek ruchu drogowego w województwie małopolskim." Wartość wykonanych prac wyniosła 531.970,00 zł, natomiast przyznane dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego to kwota 250.000,00 zł.

Mrod 003

Realizacja zadania ma na celu zwiększenie możliwości właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg. Dzieci i młodzież będą mogły w praktyce poznawać zasady ruchu drogowego, poćwiczyć jazdę po skrzyżowaniach oraz zapoznać się ze znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną. Ułatwi im to 15 rowerów, które zostały przekazane do dyspozycji w ramach realizowanego zadania. Młodsze dzieci, nawet te z przedszkola, mogą w miasteczku ruchu drogowego bezpiecznie uczyć się poruszania po drogach w charakterze pieszych, np. prawidłowego przekraczania jezdni.

 

Mrod 013

Mrod 023

 

Przybyłych na uroczystość gości, w tym uczniów i przedszkolaków z Gaja powitał z-ca Burmistrza Miasta Trzebini p. Jarosław Okoczuk. Na otwarcie przybyli min.: zastępca Dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Pani Józefa Kęsek, Dyrektorzy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego: w Nowym Sączu – p. Waldemar Olszyński, w Krakowie p. Marek Dworak, oraz z Tarnowa p. Jarosław Sady. W Gaju gościli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie p. podkom. Joanna Biel-Radwańska, podinsp. Jarosław Bator oraz Komendant Policji w Trzebini p. Mirosław Kotulski, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Małgorzata Stryjniak i Przedszkola w Gaju p. Jadwiga Kiełbus oraz Ksiądz Dziekan Stanisław Krzysik.

 Mrod 033

Mrod 036

Mrod 040

Mrod 048

Mrod 067

Mrod 081

 

Oddawana inwestycja przyczyni się do kształtowania świadomego i odpowiedzialnego, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, poruszania się młodych ludzi po drogach i ścieżkach rowerowych.

 

Zobacz prezentację zdjęciową projektu (.pdf)