27 listopada 2015 r. w Zespole Szkół w Trzebini – Szkole Podstawowej Nr 8 już po raz piętnasty odbył się Powiatowy Festiwal „Bliżej Siebie”, zorganizowany dla osób sprawnych i niepełnosprawnych z całego powiatu chrzanowskiego.

 

 

 

Uczestnikami organizowanej od wielu lat imprezy są osoby zdrowe i niepełnosprawne w wieku od 4 do 64 lat. Festiwalowi od początku istnienia przyświeca bardzo ważna zasada: nie ma on charakteru konkursu - wszyscy są nagradzani i wyróżnieni. Wszyscy uczestniczy otrzymują nagrody indywidualne, zespołowe oraz nagrody dla placówek uczestniczących.

 

Celem przedsięwzięcia jest:

  •          integracja środowisk skupiających dzieci i młodzież pełnosprawną i niepełnosprawną
  •          konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń w dziedzinie muzyki, plastyki i teatru
  •          integracja i wymiana doświadczeń pracowników instytucji  wspierających  osoby niepełnosprawne
  •          miłe spotkanie towarzyskie przy wspólnym stole.

Wymiana doświadczeń w pracy artystycznej z osobami niepełnosprawnymi i możliwość prezentacji ich dorobku sprawia, że Festiwal wpisał się już na stałe do kalendarza imprez dla placówek oświatowych powiatu chrzanowskiego działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Wśród nich znajdują się Przedszkola Integracyjne, Szkoły Integracyjne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy i Dom Pomocy Społecznej.

 

Tradycją naszych festiwalowych spotkań jest również integracja uczestników, opiekunów i gości przy suto zastawionym stole. Strawa dla ducha i ciała oraz wspaniała zabawa to komplet przeżyć festiwalowego dnia. Wszyscy zasiadający na widowni to zwyczajni-niezwyczajni goście, bowiem razem z uczestnikami tańczą, śpiewają, bawią się i cieszą.

 

Organizacja takiej imprezy i przeprowadzenie jej z takim rozmachem jest możliwa dzięki determinacji organizatorów i hojności sponsorów, a także dobrze zaplanowanej pracy. Od 15 lat Festiwal jest organizowany dzięki środkom pozyskanym z projektu realizowanego z PFRON w Chrzanowie, pomocy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, Gminy Trzebinia, Gminy Chrzanów, Hufca ZHP w Trzebini, a także zaprzyjaźnionych firm i osób prywatnych

 

Dla nas - organizatorów, obserwatorów - to naprawdę piękne i niezwykłe chwile, kiedy dzieci są w charakterystyczny i doniosły sposób nagradzane. W zamian za to każdy z nas dostaje od nich uśmiech i swoje dziecięce, pełne miłości i radości serduszko. Dla dzieci zaś bardzo ważna i cenna jest wspólna zabawa, radość dorosłych i rówieśników oraz łzy szczęścia w oczach rodziców.

 

W tym roku gościliśmy uczestników z 12 placówek pracujących z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - ogółem 312 osób z 37 opiekunami oraz 15 zaproszonych gości. Myślą przewodnia tej edycji Festiwalu był „SPORT I MUZYKA - wybitni polscy sportowcy”

 

Każdy z uczestników otrzymał nagrodę indywidualną, zespół nagrodę zespołową, a wszystkie placówki uczestniczące dostały pamiątkowy puchar z okazji 15 jubileuszowej edycji Festiwalu. Dodatkową atrakcją był też oczywiście jubileuszowy tort.