Po raz kolejny zespoły folklorystyczne z gminy Trzebinia pokazały wysoką klasę, zdobywając czołowe miejsca na V Przeglądzie Pastorałek i Kolęd ludowych Regionu Krakowskiego, który odbył się 19.12.2015 r. w Pałacu Vauxhall w Krzeszowicach.

 

Przegląd zorganizowano dla przypomnienia tradycji ludowego kolędowania, charakterystycznego dla bogatej obrzędowości bożonarodzeniowej dawnej wsi. Uczestniczyli w nim spiewacy z powiatu krakowskiego, chrzanowskiego oraz olkuskiego. Organizatorami imprezy byli Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, a wsparcia finansowego udzielił jej Powiat Krakowski oraz Gmina Krzeszowice.

 

Komisja oceniająca, w której zasiedli etnografowie i etnomuzykolodzy, brała pod uwagę następujące kryteria oceny:
- dobór repertuaru, jego oryginalność i zgodność z tradycją regionu krakowskiego,
- sposób wykonania,
- ogólną prezentację i wyraz artystyczny,
- dodatkowo oceniano strój regionalny - codzienny lub uroczysty - odpowiedni do wieku uczestnika.

 

Zwycięzcami przeglądu zostały grupy spiewacze z terenu gminy Trzebinia, które uzyskały następujące wyniki:
I miejsce Zespół Folklorystyczny "Karniowianie"
I miejsce męska grupa "Bolęcanie"
II miejsce żeńska grupa "Bolęcanki"
III miejsce solistka zespołu "Karniowianie" Lucyna Kulig

 

Fot.: Zespół Folklorystyczny "Karniowianie" w czasie występu