W Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini odbyła się I edycja konkursu recytatorskiego pt. " My się mówić nie boimy!". Do rywalizacji stanęło 20. recytatorów, których zadaniem była piękna deklamacja wybranego przez siebie wiersza.


Z racji tematu konkursu "Z wierszem w Zoo" pojawiło się wiele utworów autorstwa Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Jury miało nie lada orzech do zgryzienia, gdyż występy poszczególnych uczniów były na bardzo wysokim poziomie. Niektórzy z nich zadbali o odpowiedni strój, rekwizyty i ruch sceniczny - co odpowiednio oceniło jury.


 
Komisja konkursowa z udziałem pani Małgorzaty Piotrowskiej - pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini, pani Olgi Surowiak - przedstawicielki Rady Rodziców, pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 - Anny Pawletta i nauczycielki języka polskiego - pani Agnieszki Pawłowskiej w dniu 18. lutego 2016 r. wybrała laureatów, którzy zostali uhonorowani dyplomami, nagrodami oraz gadżetami otrzymanymi z trzebińskiego Urzędu Miasta.


 
Wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg konkursu szkoła przekazuje serdeczne podziękowania.

 

Informacja przesłana przez SP nr 4 w Trzebini