Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu będącego promocją gminy Trzebinia z okazji zbliżających się Światowych Dni Młodzieży.

Organizatorem konkursu, skierowanego do WSZYSTKICH - bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, jest: Sanktuarium Matki Bożej w Płokach, Trzebińskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Płok.

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu, Organizatorzy oczekują krótkich filmów, które w ciągu 4 min. ukażą najciekawsze miejsca gminy Trzebinia, będące reklamą naszego regionu zarówno dla pielgrzymów przybywających na Światowe Dni Młodzieży do Polski, ale także dla naszych rodaków. Film powinien być ubogacony o krótką formę komentarza w dowolnej formie na temat przedstawianego obiektu. Dodatkowo punktowane będzie użycie języka obcego. Każdy film musi zawierać co najmniej jeden element związany ze Światowymi Dniami Młodzieży.

 

 

Informacja przesłana przez koordynatora dekanatu Trzebinia