W dniu 21.03.2016 r. zakończył się II Etap „I Małopolskiej Olimpiady o bezpieczeństwie dla przedszkolaków”, zorganizowanej pod patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Policji w Chrzanowie, Trzebińskiego  Centrum Administracyjnego i Urzędu Miasta w Trzebini.

 

 

W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Trzebini zebrało się jury w składzie: Burmistrz Jarosław Okoczuk, Dyrektor TCA Andrzej Miranowicz, Dyrektor PS2 Edyta Surowiec, Dyrektor PS3 Wiesława Dudek, Nauczyciel Małgorzata Matysek-Woźniak, przedstawiciele Komendy Wojwódzkiej Policji w Krakowie: nadkom. Izabela Ciarka, kom. Katarzyna Cygal, sierż. szt. Beata Wcisło, sierż.szt. Monika Kołodziejczyk-Kanapik oraz pracownicy Komendy Policji w Chrzanowie: sierż. szt. Iwona Szelichiewicz, asp. Marcin Bartosik.

olipm 4

Do Olimpiady przystąpiły 143 przedszkola. Jury dokonało  oceny wszystkich prac, które wpłynęły z całego województwa małopolskiego. Do finału zakwalifikowało się  15  "przedszkolaków -  finalistów" II etapu olimpiady, który odbędzie się w dniu 12.04.2016 r. o godzinie 11.00.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom jury oraz pracownikowi Komisariatu Policji w Trzebini asp. szt. Jerzemu Balonowi za pomoc w sprawnym koordynowaniu olimpiady od strony informatycznej.

olipm 2

 

Więcej zdjęć oraz protokół prac jury znajdują  się na stronie:  http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/olimpiada-o-bezpieczenstwie-dla-przedszkolakow-2

 

Fot. Członkowie jury obok prac uczestników olimpiady.

 

Informacja przesłana przez Przedszkole Samorządowe nr 2 w Trzebini