W II etapie, a jednocześnie finale Konkursu, zorganizowanym 25 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebini, wzięło udział 11 uczniów z trzebińskich szkół podstawowych.

 

II Powiatowy Konkurs Informatyczno - Artystyczny, to wydarzenie, nad którym honorowy Patronat objął Małopolski Kurator Oświaty, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz Urząd Miasta w Trzebini.


Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z klas IV – VI, powiatu chrzanowskiego. Organizatorami konkursu były już po raz drugi: Szkoła Podstawowa w Dulowej oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebini.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu było wykonanie przez każdego uczestnika wirtualnej książki w programie Story Jumper, propagującej prawa i obowiązki dzieci, także w sieci Internet. Do konkursu uczniowie zostali zgłoszeni przez nauczycieli z pięciu szkół: Szkoły Podstawowej w Czyżówce, Szkoły Podstawowej w Młoszowej, Szkoły Podstawowej w Psarach, Szkoły Podstawowej w Dulowej oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebini.

 

Zaproszonych gości przywitała Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebini, pani mgr inż. Alicja Szczerba. W uroczystości inauguracji konkursu wzięły też udział pani Barbara Wykowska (przedstawicielka Urzędu Miasta w Trzebini) oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dulowej, pani mgr Sylwia Słomska (współorganizator Konkursu).

 

II etap konkursu polegał na wykonaniu krótkiej animacji w programie Aligator Flash Designer pt.: „Zareklamuj ulubioną książkę, film lub grę komputerową” oraz wykonaniu banera promującego zdrowy styl życia, bez nałogów (alkohol, papierosy, narkotyki) w postaci ruchomego hasła. Kolejne, trzecie zadanie, polegało na wykonaniu książki multimedialnej w programie Story Jumper, promującej  zdrowy styl życia.

 

f 3

 

f 4

 

f 5

 

f 6

 

Komisja, w składzie: p. Damian Onderka - przewodniczący Piotr Antoń, Dariusz Szuba, starszy aspirant Wojciech Głuch, po sprawdzeniu prac uczniów stwierdziła, że uczestnicy konkursu pracowali na wysokim i wyrównanym poziomie.

 

W II Powiatowym Konkursie Informatyczno - Artystycznym zwyciężyli: Joanna Leś ze Szkoły Podstawowej w Dulowej, Dominik Pikoń ze Szkoły Podstawowej w Młoszowej oraz Piotr Pulnar ze Szkoły Podstawowej w Młoszowej. Uczennica Szkoły Podstawowej nr 3, Amelia Duda, zdobyła IV miejsce.

 

f 2

 

Dzięki sponsorowi  konkursu – Urzędowi Miasta w Trzebini/ Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Firmie „Górka Cement” z Trzebini, finaliści i uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni wspaniałymi nagrodami. Dodatkowo, finaliści konkursu obdarowani zostali maskotkami – Netusiami, a pozostali uczestnicy materiałami promocyjnymi, ufundowanymi przez Policję w Trzebini.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za ufundowanie wspaniałych nagród.Wszystkim uczennicom, uczniom oraz ich nauczycielom gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku.

 

Informacja przesłana przez Szkołę Podstawową nr 3 w Trzebini