W dniach od 26 maja do 1 czerwca 2016 r. na terenie naszej Gminy zostanie przeprowadzony XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin, organizowany w ramach VIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

 

Jak co roku przyświeca mu idea promowania zdrowego trybu życia, aktywności ruchowej oraz integracji rodzinnej. Jest to największa impreza sportu masowego w Polsce, do której uczestnictwa zachęcamy wszystkich - niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej.

 

W Sportowym Turnieju Miast i Gmin startować mogą wszyscy mieszkańcy gminy, osoby dorosłe, przedszkolaki, uczniowie szkół,  pracownicy itp. Warunkiem zaliczenia uczestnictwa  w Turnieju jest czynny udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej, zorganizowanej w okresie od  26 maja do 1 czerwca.

 

Mając powyższe na uwadze, jak również uczestnictwo Gminy Trzebinia w Sportowym Turniej Miast i Gmin, zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tym  wydarzeniu poprzez organizację imprez oraz udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych, odbywających się na terenie naszego Trzebini.

 

 

Artykuł zaktualizowany w dniu 07.06.2016 r.