Gala rozdania nagród w konkursie "Zakręcony na Pomaganie", zorganizowanym dla młodzieży zajmującej sie wolontariatem idziałalnością charytatywną, odbyła się 8.06.2016 r. w Domu Kultury "Sokół” w Trzebini. Rozdano też nagrody laureatom konkursu "Odpowiedzialny Kierowca", zorganizowanego w ramach kampanii „NO PROMIL NO PROBLEM”.

finaliści konkursu Zakręcony na pomaganie 2016


Wolontariat jest dobrowolnym, świadomym i nieodpłatnym działaniem na rzecz innych ludzi, wykraczającym poza więzi rodzinno-koleżeńskie, a celem konkursu "Zakręcony na pomaganie" jest upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu oraz promowanie pozytywnych, prospołecznych zachowań.

 

Działalność charytatywna wśród młodzieży w znaczący sposób kształtuje charaktery i niesie nadzieję tworzenia lepszego świata, pełnego akceptacji i wzajemnego szacunku. Poprzez organizację konkursu chcemy pokazać, że w trzebińskich szkołach jest wielu wspaniałych młodych ludzi, otwartych na drugiego człowieka, chętnie niosących bezinteresowną pomoc potrzebującym.


W każdej szkole realizowane są projekty, mające na celu wspomaganie biednych i chorych, współpracę z organizacjami pożytku publicznego, pomoc dzieciom mającym trudności z nauką, pomoc w organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Jednak nie wszyscy uczniowie w takim samym stopniu angażują się w realizację tych projektów. My pokazujemy tych najlepszych, na których zawsze można liczyć, którzy mają w sobie odrobinę samodyscypliny i chęci, by wygospodarować trochę czasu, aby stać się kimś, kto nie boi się pomagać.

 

Z doświadczeń poprzednich lat wynika, że młodzi ludzie chętnie biorą udział w tego typu konkursach,  przez co stają się bardziej życzliwi ludziom, umieją podejmować działania na rzecz szkoły, klasy, rówieśników, sąsiadów, znajomych, a zwłaszcza tych potrzebujących.

 

W kategorii szkół podstawowych jury postanowiło przyznać:
I miejsce  Dominice Graczyk ze Szkoły Podstawowej w Psarach
II miejsce Joannie Marcisz ze Szkoły Podstawowej w Dulowej

 

W kategorii szkół gimnazjalnych jury postanowiło przyznać:
- główną nagrodę - wyjazd do Francji w terminie od 30 lipca do 12 sierpnia 2016 r.: Julii Noworycie, uczennicy Gimnazjum Nr 1 w Trzebini

oraz dwa II miejsca:
- dla Agnieszki Dereszowskiej, uczennicy Gimnazjum Nr 1 w Trzebini
- dla Magdaleny Półtorak, uczennicy Gimnazjum Nr 2 w Trzebini.

 

W imieniu samorządu nagrody wręczył uczennicom Jarosław Okoczuk, Zastępca Burmistrza Miasta Trzebini. Kolejnym punktem programu był występ artystyczny w wykonaniu uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Trzebini i Zespołu Szkół w Trzebini, po czym na scenę po odbiór nagród wyszli laureaci konkursu "Odpowiedzialny Kierowca", zorganizowanego w ramach kampanii „NO PROMIL NO PROBLEM”.

 

Finaliści konkursu Odpowiedzialny kierowca

 

Jury przyznał w każdej kategorii trzy nagrody:

- Szkoły podstawowe (na zdjęciu powyżej):

I miejsce zajęła  Klaudia Pałubska z Zespołu Szkół w Trzebini Szkoła Podstawowa Nr 8,

II miejsce zajęła Martyna Brzózka z Zespołu Szkół w Trzebini Szkoła Podstawowa Nr 8,

III miejsce zajął Kamil Baran również z Zespołu Szkół w Trzebini Szkoła Podstawowa Nr 8.

 

- szkoły gimnazjalne:

I miejsce zajęła Zuzanna Deszcz z Zespołu Szkół w Trzebini,

II miejsce zajęła Natalia Dudek z Gimnazjum Nr 2 w Trzebini, 

III miejsce zajął Gracjan Grzyb z Gimnazjum Nr 2 w Trzebini.

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy pomysłowości i zaangazowania w działanie, a laureatom sukcesu.