6 sierpnia 2016 r.  na  Błoniach Karniowickich odbył się kolejny  Piknik Seniora zorganizowany przez  Gminę Trzebinia oraz  Trzebińskie Centrum Kultury. Współorganizatorami byli Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Urząd Miejski w Chrzanowie, Urząd Miejski w  Alwerni, Urząd Gminy Babice, Sołtys  Karniowic, Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, Regionalne Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „MUMINKI”.

 

 

W tym roku Błonia Karniowickie odwiedziło ponad 800 seniorów,  którzy reprezentowali  31 organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z całego Powiatu Chrzanowskiego.  
W programie Pikniku był koncert w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej z Trzebini, uroczysty wylot tysiąca gołębi, konkurs kulinarny i  konkurs artystyczny. Seniorzy mogli zaprezentować swoje umiejętności kulinarne, estetyczne  oraz   artystyczne. W ramach konkursu artystycznego seniorzy zaprezentowali zebranym nie tylko śpiew, ale także skecz według własnego pomysłu oraz taniec.

 

Wyniki konkursu artystycznego przedstawiają się następująco: I miejsce – Zespół Taneczny „Ali i Babki” działający przy  Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie, którego brawurowy występ został nagrodzony przez publiczność owacjami na stojąco, II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Karniowic,  III miejsce –  zespół wokalno-instrumentalny „Zorza” działający przy Stowarzyszeniu Przyjaciół „Nie bądź sam” z Żarek.
Wyróżnienia otrzymały: zespół śpiewaczy „Wrzos” działający przy  Stowarzyszeniu Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Przyjaźń” z Żarek, Chór „Pogodna Jesień” działający w  strukturach Polskiego Związku  Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 5 z  Chrzanowa, Koło Gospodyń Wiejskich „Płocanki”, Koło Gospodyń Wiejskich „Macierzanka”, Koło Gospodyń Wiejskich „Libiążanki”, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Gwarek”, Koło Teatralno-Kabaretowe „Pod Pałacem”. Podczas  konkursu kulinarnego komisja konkursowa  oceniała  11 stołów biesiadnych  przygotowanych przez poszczególne grupy. I miejsce zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich z Karniowic, II miejsce zajął Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 5 z Chrzanowa, III miejsce -  Stowarzyszenie „Bądźmy razem” z Chrzanowa.

 

Wyróżnienia otrzymały:  Koło Emerytów z Karniowic,   Stowarzyszenie Przyjaciół „Nie bądź sam” z  Żarek,  Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Radość” z Trzebini, Koło Gospodyń Wiejskich „Libiążanki”, Koło Gospodyń Wiejskich „Płocanki”, Klub Seniora Psary, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 12 z Wodnej, Śląski Związek Pszczelarzy koło Trzebinia.

 

Podczas trwania Pikniku Seniora odbyła się Piknikowa loteria fantowa – MUMINKI, która prowadzona była przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „MUMINKI” -  dochód z loterii w kwocie ok. 4 200,00 zł. zostanie przeznaczony na wsparcie świetlicy integracyjnej „Muminki” działającej przy parafii św. Barbary w Trzebini – Krystynowie dla osób niepełnosprawnych. Wśród uczestników loterii zostały rozlosowane cenne nagrody ufundowane przez włodarzy poszczególnych gmin, Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini,  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Trzebinia” Sp z o.o., Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie oraz anonimowych darczyńców.

 

Swoje stoiska zaprezentowały  Śląski Związek Pszczelarzy koło Trzebinia oraz  trzebiński Oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, którego członkowie podczas pikniku odebrali od Burmistrza Adama Adamczyka puchary dla zwycięskich gołębi, które powróciły 31 lipca z lotu z Holandii pokonując 1100 km.

 

Piknik zakończyła  wspólna biesiada i zabawa przy muzyce zespołu Kabaretowa Grupa Biesiadna KGB.