Prace prowadzone będą przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze oddział w Krakowie.

W ramach współpracy Związek Gmin Jurajskich odnowi w Gminie Trzebinia szlaki: spacerowy - zielony z Myślachowic do Płok, żółty z Młoszowej do Psar, rowerowy - czarny z Młoszowej do Trzebini, pomarańczowy z Płok do szlaków olkuskich. Związek Gmin Jurajskich na prace dotyczące odnowienia szlaku  spacerowego zielonego oraz rowerowego czarnego z Młoszowej do Trzebini pozyskał środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w ramach projektu  „Małopolska Gościnna”. Szacowany koszt prac opiewa na sumę: 2 335 zł. 

Pozostałe szlaki tj. spacerowy żółty oraz rowerowy pomarańczowy zostaną odnowione nieodpłatnie w ramach współpracy z PTTK oddział w Krakowie.


Odnowienie powyższych szlaków stanowić będzie kontynuację prac podjętych w 2015r, w ramach których został odnowiony czerwony okrężny szlak rowerowy Gminy Trzebinia wraz z wyposażeniem  w drogowskazy i mapki. Ponadto w ubiegłym roku Gmina Trzebinia zleciła odnowienie oznakowania niebieskiego szlaku rowerowego w Gminie Trzebinia na trasie z Trzebini do Filipowic i z Płok do Lgoty.


Związek Gmin Jurajskich z kolei odnowił ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie szlak czerwony o długości ok. 49 km poprzez ustawienie 26 drogowskazów oraz 4 słupków metalowych pod drogowskazy.