Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini po raz kolejny jest  beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

ministerstwo kultury logotyp

 

Środki  finansowe pochodzą z  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zbiory zarówno Biblioteki Głównej jak i podległych filii bibliotecznych zostaną wzbogacone o książki oraz audiobooki.

 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

 

Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

 

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN:

Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Operator priorytetu Biblioteka Narodowa

Priorytet 2 - Infrastruktura bibliotek 2016–2020
Operator priorytetu – Instytut Książki w Krakowie

Priorytet 3Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

 

Więcej informacji na stronie http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa.php