Burmistrz Trzebini - Adam Adamczyk został oficjalnym uczestnikiem ogólnoświatowego ruchu pod nazwą BURMISTRZOWIE DLA POKOJU. Celem tego przedsięwzięcia jest całkowita eliminacja broni nuklearnej na całym świecie.

Inicjatorem ruchu BURMISTRZOWIE DLA POKOJU jest Takeshi Araki, który jako burmistrz Hiroszimy wystąpił w roku 1982 podczas konferencji pokojowej w Nowym Jorku z propozycją utworzenia szerokiego frontu ludzi opowiadających się za nuklearnym rozbrojeniem, a składającym się z burmistrzów, merów i prezydentów miast z całego świata.


Inicjatywa ruchu wyszła od burmistrza Hiroszimy, gdyż właśnie to japońskie miasto było miejscem największej tragedii związanej z użyciem bomby atomowej, która pochłonęła ponad 200 tysięcy ofiar.


Ruch BURMISTRZOWIE DLA POKOJU został oficjalnie zarejestrowany w 1990 roku jako organizacja pozarządowa powiązana z Departamentem Informacji Publicznej ONZ. Aktualnie organizacja skupia 1793 miasta ze 122 państw na całym świecie. W Polsce jego uczestnikami są Gdańsk, Poznań, Oświęcim i Płońsk, a od niedawna także Trzebinia.


Burmistrzowie Hiroszimy i Nagasaki co roku zachęcają przedstawicieli kolejnych miast z różnych stron świata do przyłączenia się do ruchu BURMISTRZOWIE DLA POKOJU. Ich zamierzeniem jest doprowadzenie do całkowitego wyeliminowania broni atomowej do roku 2020. Wówczas będzie bowiem miała miejsce 75 rocznica jej użycia.


- Uczestnictwo w ruchu jest symbolicznym poparciem szczytnej idei, jaką jest dążenie do całkowitego wyeliminowania ogromnego zagrożenia dla ludzkości, którym byłoby użycie broni nuklearnej - wyjaśnia Adam Adamczyk, burmistrz Trzebini. (RS)

 

Fot.: Burmistrz Trzebini - Adam Adamczyk prezentuje certyfikat uczestnictwa w ogólnoświatowym ruchu BURMISTRZOWIE DLA POKOJU.