Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu w powiecie chrzanowskim w gminie Alwernia.

 

wtereynaryjny

 

Ognisko wyznaczono w gospodarstwie gdzie utrzymywanych było 614 sztuk drobiu ozdobnego na podstawie wyników badań otrzymanych w dniu 30 stycznia 2017r. z PIW-PIB w Puławach. Jest to pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w powiecie chrzanowskim. Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania zagrożenia, przewidziane w takich przypadkach. Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności stosowania przepisów zawartych w obowiązującym od dnia 28 grudnia 2016r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091).

 

Ważne informacje: Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8  nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

 

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

 

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

 

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 

Więcej informacji : www.pczk.pl