Powiatowy Konkurs dla Dzieci i Młodzieży na Komiks Płomyka i Iskierki pod hasłem: "Bezpieczeństwo pożarowe w domu".

 

powiatowa straż pożarna

 

Organizatorem Powiatowego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży na Komiks Płomyka i Iskierki jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, we współpracy z Starostwem Powiatowym w Chrzanowie oraz wszystkimi gminami powiatu chrzanowskiego.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych od klasy I do IV, a także podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chrzanowie. Nagrodzone prace wyłaniane są w jednej kategorii ogólnej.

 

Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcie z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania oraz rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie naszych domów i mieszkań w czujki dymu i tlenku węgla.

 

Pożary to zagrożenie, którego nie można lekceważyć. Ogień łatwo wymyka się spod kontroli, szybko rozprzestrzenia i czyni nieodwracalne straty. Powoduje ogromne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. A przecież można się przed nim ustrzec. To zależy bardzo często od nas samych.

 

Niestety, to człowiek jest najsłabszym ogniwem i najczęstszym sprawcom pożarów. Pamiętaj! Bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych zależy od Ciebie samego. Bardzo często sprawcy pożarów stają się jego ofiarami.

LOGO Dom Płomyka i Iskierki

Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że niebezpieczeństwo pożaru i zaczadzenia istnieje, ale można się przed nim ustrzec.

 

Prace wykonane wyłącznie w formie KOMIKSU. Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż. Nie będą uwzględniane prace na szkle i z plasteliny, kompozycje przestrzenne oraz rzeźby. Dopuszczalny format prac konkursowych –A4. Komiks powinien składać się z 8 stron + okładka. Strona tytułowa pracy powinna zawierać niezbędne informacje umożliwiające identyfikację autora. Głównymi bohaterami komiksu muszą być  postacie Płomyka i Iskierki, których wygląd przedstawiono w zał. Nr 1 do Regulaminu Powiatowego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży na Komiks Płomyka i Iskierki pod hasłem: „Bezpieczeństwo pożarowe w domu”.

 

Więcej informacji na stronie Straży Powiatowej.

 

ZOBACZ film promujący program edukacyjny "Dom Płomyka i Iskierki" KP PSP w Chrzanowie.

 

Informacja została przekazana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.