Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Trzebini pani Małgorzata Stryjniak informuje, iż od 1 września 2017 r. szkoła funkcjonuje bez zmian.

 

SP 6

Obecni uczniowie pozostaną w swoich klasach, będą dowożeni na dotychczasowych zasadach i objęci opieką świetlicy, biblioteki, pedagogów, logopedy tak jak we wszystkich poprzednich latach szkolnych. SP nr 6 spełnia najwyższe standardy opieki, wychowania i dydaktyki. Ewaluacja prowadzona przez Wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie we wrześniu 2016 roku oceniła badane obszary na najwyższym poziomie.

 

Priorytetem wychowawczym szkoły jest rozwijanie patriotyzmu, poprzez organizację imprez i uroczystości państwowych, ekologia i zdrowy tryb życia.

 

Szkoła poszerza ofertę edukacyjną; przygotowuje imprezy i uroczystości dla środowiska. Uczniowie uczestniczą w akcjach charytatywnych. Od lat realizowane są projekty międzynarodowe Erasmus, które przyczyniają się do wymiany doświadczeń z innymi szkołami w Europie. Obecnie realizowany jest projekt ze szkołami w Holandii i na Sycylii.

 

Doskonała baza dydaktyczna, zaplecze sportowe, boisko „Orlik”, a także Miasteczko Ruchu Drogowego, które służą uczniom do zdobywania nowych umiejętności i uatrakcyjnienia zajęć szkolnych i popołudniowych.

 

Doświadczona kadra nauczycielska gwarantuje wysokie wyniki dydaktyczne – w ostatnim sprawdzianie po klasie szóstej – rok 2015/2016 szkoła znalazła się w czołówce trzebińskich szkół z wysokim wynikiem średnim uczniów

W ostatnich dniach uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 została laureatką Małopolskiego Konkursu Humanistycznego, co jest potwierdzeniem wielu osiągnięć dydaktycznych naszych uczniów i bardzo dobrej pracy nauczycieli.

 

Informacja przekazana przez SP nr 6