Zachęcamy do udziału w konkursie „Najładniejsza Kartka Wielkanocna”, zorganizowanym dla dzieci oraz młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, domów kultury, świetlic i parafii - Mieszkańców Gminy Trzebinia.

Konkurs plastyczny

  • Kartka powinna być wykonana w formacie A6.
  • Można łączyć różne techniki i materiały.
  • Do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki oraz wyłącznie własnoręcznie wykonane elementy.
  • W konkursie biorą udział prace wykonane indywidualnie.

 

Do kartki należy dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszeniowądo pobrania na stronie internetowej Organizatora.

 

Prace należy dostarczyć do siedziby TCK w Trzebini, ul. Kościuszki 74, 32 - 540 Trzebinia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30 do 3 kwietnia 2017 r. lub nadsyłać pocztą z dopiskiem „Najładniejsza kartka wielkanocna” na adres TCK (liczy się data dostarczenia pracy Organizatorowi).

 

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej TCK w dniu 5 kwietnia 2017 r.

 

Zapraszamy do udziału