Przyłącz się do akcji „Nie bądź zielony w temacie autyzmu, bądź niebieski”, spotkanie odbędzie się w środę 12.04.2017 r. na Rynku w Trzebin.

autyzm

W Zespole Szkół w Trzebini są uczniowie z autyzmem, z cechami autystycznymi i zespołem Aspergera. Dzielnie walczą o siebie i swoje miejsce wśród rówieśników. Codziennie pokonują wiele trudności i swoich ograniczeń, by móc uczyć się, integrować i być wśród kolegów. Nauczyciele, pedagodzy i pracownicy szkoły starają się wspierać ich i pomagać w tej krętej, ale niesamowicie ciekawej i pełnej przygód drodze.

 

Społeczność Zespołu Szkół w Trzebini chciałaby, aby pojęcie autyzmu nie budziło lęku, niezrozumienia i niesprawiedliwych ocen, więc w paru zdaniach przedstawimy najważniejsze informacje.
Autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe, które wpływa na to, w jaki sposób osoba nim dotknięta postrzega świat, przetwarza informacje płynące z otoczenia i współdziała z innymi. Powoduje on zaburzenia relacji społecznych i trudności w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami. Ogromne kłopoty uczniom z autyzmem sprawia podporządkowanie się regułom społecznym, co wynika  z braku ich zrozumienia, a nie ze złej woli.

 

Wszystko to sprawia, że wychowywanie dziecka autystycznego jest niezwykle trudnym zadaniem dla rodziców. Wymaga niesamowitej cierpliwości, zaangażowania, ciągłego prowadzenia terapii, aby uczynić wszystko, by wspomóc rozwój swojego dziecka.

2 kwietnia jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu i rozpoczyna się akcja Polska na niebiesko, która będzie trwała przez cały kwiecień. Jej celem jest edukowanie i wspieranie, aby najpierw poznać ,a potem oceniać.

 

autyzm nieb

 

Akcja prowadzona jest pod patronatem Fundacji Synapsis i Jim, które zajmują się pomocą i wsparciem  osób z autyzmem ich rodzin. W ramach ww. akcji w Zespole Szkół w Trzebini zostaną podjęte działania:
•    Warsztaty dla uczniów: Projekcja filmu „Autyzm – świat widziany oczami osoby autystycznej”
•    Na niebiesko dla autyzmu- warsztaty dla nauczycieli z ZS w Trzebini
•    Nie bądź zielony w temacie autyzmu- forum dla rodziców
•    Niebieskie spotkanie na Rynku w Trzebini i wspólne wypuszczenie niebieskich balonów.
•    Ulotki informacyjne dla mieszkańców
        

Przyłącz się do akcji!
„Nie bądź zielony w temacie autyzmu, bądź niebieski”
Spotkanie odbędzie się na Rynku w Trzebini w dniu 12 kwietnia 2017 r. w godzinach 11.00 – 12.00.

Przyjdź ubrany na niebiesko!
Serdecznie zapraszamy!

 

Informacja przekazana przez Społeczność Zespołu Szkół w Trzebini