Na sesji Rady Miasta Trzebini w dniu 31.03.2017 r. lokalnemu działaczowi na rzecz zachowania zabytków kultury i upowszechniania historii regionu wręczono tytuł Honorowego Obywatela Miasta Trzebini, przyznany przez Radę Miasta Trzebini w dniu 24.02.2017 r.

Andrzej Kostka

 

Przypominamy informacje o panu Andrzeju Kostce, autorze m.in. publikacji o historii trzebińskich Żydów:

 

Andrzej Kostka - urodzony 13 września 1942 r. w Krakowie, obecnie zamieszkały w Trzebini, skąd również pochodzili jego rodzice. Od kilkudziesięciu lat zbiera dokumenty i fotografie historyczne dotyczące Trzebini. Zbiór fotografii jest szczególnie bogaty, ponieważ cała rodzina Kostków zajmowała się hobbystycznie fotografią i część zbiorów starych negatywów pan Andrzej odziedziczył po swoim ojcu.

 

Pan Kostka jest długoletnim współpracownikiem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Między innymi dzięki temu muzeum w Oświęcimiu posiada teraz największy zbiór zdjęć Żydów wykonanych w okresie okupacji – a sam stał się stałym współpracownikiem muzeum, dla którego zbiera materiały na temat holokaustu i okupacyjnych losów mieszkańców Trzebini i okolic.

 

W roku 1999 uczestniczył w pracach komisji zorganizowanej przez muzeum w Oświęcimiu, mającej za zadanie wyjaśnić jak powstały zdjęcia z okolic Trzebini i znaleźć świadków martyrologii Żydów na tym terenie. Poszukując dokumentów dotyczących podobozu wchodzącego w skład obozu KL Auschwitz II, Andrzej Kostka odnalazł dokumenty dotyczące obozu pracy działającego w latach 1942-1943, zlokalizowanego niegdyś w Trzebini.

 

W początkach lat 80 XX stulecia Andrzej Kostka wspólnie ze Stanisławem Orłowskim rozpoczął przygotowania do wydania monografii rodzinnego miasta. Dzieło „Trzebinia zarys miasta i regionu”, stanowiło pracę zbiorową 14 osobowego zespołu, kierowanego przez prof. Feliksa Kiryka.

 

W tym samym roku, pan A. Kostka wspólnie ze Stanisławem Orłowskim przygotował do druku monografię „Rafinerii Nafty” w Trzebini.

 

W ostatnim okresie opracował wspólnie z dr Jolantą Piskorz książkę „Trzebińskie historie”, stanowiącą zbiór faktów historycznych i wspomnień mieszkańców Gminy Trzebinia. Panu Andrzejowi Kostce udało się pozyskać do współpracy ostatnich żyjących członków Komitetu Obywateli Trzebini w Izraelu, dzięki czemu książka zawiera również wspomnienia trzebińskich Żydów.

 

W marcu 2016 r. został odznaczony Złotym Krzyżem za zasługi w upamiętnianiu i rozpowszechnianiu historii przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.