W Gimnazjum Nr 2 w Trzebini odbył się egzamin pisemny języka niemieckiego DSD I. Dziesięciu uczniów z klas trzecich zmagało się z zadaniami egzaminacyjnymi, aby otrzymać dyplom znajomości języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom.

Grupa uczniów zdających egzamin

Certyfikat językowy DSD (Deutsches Sprachdiplom) der Kultusministerkonferenz Stałej Konferencji Ministrów Kultury Landów Republiki Federalnej Niemiec jest egzaminem z języka niemieckiego, przeznaczonym dla uczniów i uczennic szkół zagranicznych, przeprowadzanym na mocy porozumienia z Ministerstwem Kultury RP.

 

Egzamin DSD I jest egzaminem przewidzianym dla całej grupy bądź klasy, stąd nie można do niego przystępować indywidualnie. Zdają go uczniowie klas trzecich, które mają poszerzony program języka niemieckiego. Jest przeprowadzany co roku w marcu.

 

Gimnazjum nr 2 już od 9 lat realizuje program DSD I we współpracy z Centralą Szkolnictwa Zagranicznego ZfA w Niemczech. Od 6 lat uczniowie przystępują do egzaminu językowego DSD I, a od 3 lat szkoła posiada zezwolenie na przeprowadzanie tego egzaminu na terenie własnej szkoły. 14. marca 2017 r. uczniowie zdawali część ustną tego egzaminu.

 

Wszyscy zdali egzamin ustny z bardzo dobrym wynikiem.

 

Gratulujemy.