6.04.2017 r. odbyła się Gala wręczenia nagród Powiatowego Konkursu Historycznego, zorganizowanego po raz szósty przez Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich.

 

muzeum chrzanów

 

Tegoroczna edycja konkursu pt. „Żyli wśród nas. Dzieje i kultura żydowskich mieszkańców powiatu chrzanowskiego”, poświęcona była mieszkańcom powiatu chrzanowskiego wyznania mojżeszowego, którzy w Chrzanowie i Trzebini stanowili połowę ludności. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.

 

Do udziału w konkursie zgłosiło się 140 uczniów z 32 szkół. W dniach od 22 do 24 marca 2017 r. w budynku Muzeum odbyła się pierwsza część, polegająca na rozwiązaniu testu przygotowanego przez organizatorów. 43 uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu. Jury konkursowe - składające się z przedstawicieli Instytutu Judaistyki UJ (dr Ewa Węgrzyn), Muzeum (Anna Sadło-Ostafin) i lokalnych szkół, zarówno podstawowej (Ewa Lebiedzka), gimnazjalnej (Ilona Zielińska) jak i ponadgimnazjalnych (Izabela Ciołczyk, Agnieszka Rusek, Jerzy Jura, Marek Śliwa) - oceniało odpowiedzi ustne uczniów. 6.04.2017 r. z udziałem m. in. Burmistrza Miasta Chrzanowa Ryszarda Kosowskiego i dyrektora Instytutu Judaistyki UJ dr hab. Michała Galasa odbyło się podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

 

Nagrodzeni zostali:

 

w kategorii szkoły podstawowe:

 

I miejsce - Karolina Rabska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie – opiekun: Anna Mrowiec

II miejsce - Patryk Lis -Szkoła Podstawowa nr 3 w Chrzanowie – opiekun Renata Siewniak

III miejsce - Tymoteusz Zając -Szkoła Podstawowa w Regulicach – opiekun Maria Warzecha

wyróżnienie - Marcela Szeniawska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Trzebini – opiekun Alicja Kurzymska

wyróżnienie - Zuzanna Deja – Szkoła Podstawowa nr 2 w Libiążu – opiekun Renata Rostecka

 

w kategorii gimnazja:

 

I miejsce - Filip Kędziołka – Zespół Szkół nr 1 w Alwerni – opiekun Małgorzata Pyzio

II miejsce - Karolina Lichota – Gimnazjum nr 4 w Chrzanowie – opiekun Barbara Gawryś

III miejsce - Filip Mruczek – Gimnazjum nr 1 w Libiążu – opiekun Aleksandra Śmiałek

 

w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce - Ewelina Trębacz - II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie – opiekun Izabela Ciołczyk

I miejsce - Edyta Matonóg - I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie – opiekun Marek Śliwa

II miejsce - Monika Szczurek - I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie – opiekun Marek Śliwa

wyróżnienie - Weronika Kossakowska - (II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie) – opiekun Izabela Ciołczyk

 

Organizatorów cieszy zainteresowanie młodzieży zaproponowaną w tym roku tematyką i przeszłością w ogóle, oceniają poziom przygotowania, jaki zaprezentowali uczestnicy na bardzo wysoki.

 

W gali finałowej VI POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO wzięli udział potomkowie chrzanowskich Żydów:

 

Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaźni Polska – Izrael z Izraela: Ilona Dvorak-Cousin, członkowie Towarzystwa: Chava Schwartzfeld i jej synowie Gil i Josef Schwartfeld, Jaffa i Jonathan Herzieger, Dorota Wexler oraz goście z Francji: Eliane i Claude Ungar.

 

muzeum wyniki

 

6.04.2017 r. z udziałem Burmistrza Miasta Chrzanowa Ryszarda Kosowskiego odbyły się w  Chrzanowie Obchody 75. rocznicy stracenia 7 chrzanowskich Żydów. Uczestnicy zgromadzili się pod tablicą pamięci przy ul. Grunwaldzkiej. Po przemówieniu okolicznościowym Dyrektora Muzeum w Chrzanowie Zbigniewa Mazura i Burmistrza Miasta Chrzanowa Ryszarda Kosowskiego, odmówiono modlitwę. W obchodach uczestniczył przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach Włodzimierz Kac i potomkowie chrzanowskich Żydów z Izraela i Francji, którzy poprowadzili modlitwę za pomordowanych.

 

Wydarzeniem towarzyszącym był wykład dr. hab. Dariusza Rozmusa, Profesora Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu nt. symboliki nagrobnej na cmentarzu żydowskim w Chrzanowie a po nim spotkanie z potomkami chrzanowskich Żydów (Sala Marmurowa USC, Al. Henryka 30, Chrzanów)

 

Patronaty i sponsorzy:

Senator RP - Pan Andrzej Pająk, Poseł na Sejm RP – Pan Marek Sowa, Burmistrz Miasta Trzebini – Pan Adam Adamczyk, Starosta Chrzanowski – Pan Janusz Szczęśniak, Burmistrz Gminy Alwernia – Pan Tomasz Siemek, Burmistrz Miasta Chrzanowa  - Pan Ryszard Kosowski, Burmistrz Libiąża – Pan Jacek Latko.

Patronat medialny roztoczyli: Radio „Kraków”, Tygodnik „Przełom”, Chrzanowska Telewizja Lokalna.

 

Organizatorzy:

Przy realizacji Konkursu współpracowały z Muzeum Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szkoły: I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, Zespół Szkół nr 1 w Chrzanowie oraz Szkoła Podstawowa w Luszowicach, oddelegowując przedstawicieli do pracy w Komisji Konkursowej.

 

Informacja przekazana przez Muzeum w Chrzanowie