W ostatnim czasie kwestie związane z tzw. dekomunizacją ulic pojawiły się również w Trzebini, dlatego przedstawiamy krótkie zestawienie informacji na temat zmian adresu w dokumentach osobistych, księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych.

 

Zdjęcie przedstawia dokumenty osobiste

 

Jednostki samorządu terytorialnego (albo związki jednostek samorządu terytorialnego i związki metropolitalne) mają ustawowy obowiązek – w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r – zmienić nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób.

 

Obowiązek zmiany nazw wynika z ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zobacz pełny tekst ustawy na stronie Instytutu Pamięci Narodowej)

 

Ustawa gwarantuje, że nie trzeba wymieniać dokumentów

 

Art. 5 ust. 2 wspomnianej wyżej Ustawy przesądza, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową – są one nadal ważne, co oznacza, że:

  • Nie trzeba wymieniać dokumentów osobistych, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów ani innych dokumentów zawierających dotychczasową nazwę - będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności.
  • Zmiana nazwy ulicy nie będzie powodować problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres.

Co więcej, nie ma opłat za zmiany wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych, ponieważ zgodnie z Ustawą (art. 5. ustęp 1): „pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat”.

 

Kto się zajmuje wprowadzaniem zmian nazw

  • Ustawa nakłada obowiązki na władze gmin, a nie na mieszkańców - uchwały o nowych nazwach podejmują samorządy.
  • Pomocą w weryfikacji nazw miejsc i ulic podlegających zmianie na podstawie Ustawy służy Instytut Pamięci Narodowej.
  • Osobą wyznaczoną do udzielania informacji w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej dla regionu Krakowa jest dr Maciej Korkuć z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Krakowie, tel. 12 289 20 70, 600 001 119, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Informacja została przygotowana na podstawie materiałów Instytutu Pamięci Narodowej na stronie http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/polityka/zmiany-nazw-ulic/37180,Zmiany-nazw-ulic.html