26.04.2017 r. w Szkole Podstawowej w Myślachowicach odbył się V Konkurs Ekologiczno-Językowy "Earth Day Every Day". Honorowy Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Trzebini pan Adam Adamczyk oraz Starosta Powiatu Chrzanowskiego Janusz Szczęśniak.

 

earth day 2017

Szkoła Podstawowa w Myślachowicach promuje zachowania pro-ekologiczne oraz naukę języka angielskiego. Celem Konkursu było propagowanie wiedzy przyrodniczej wśród uczniów szkół podstawowych powiatu chrzanowskiego, dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem, wychowanie dzieci w poszanowaniu przyrody oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

 

- Koncentrowaliśmy się na poszerzaniu wiadomości z zakresu ekologii i zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Jak co roku, do celów konkursu zaliczaliśmy również poszerzanie słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i utrwalenie podstawowych zagadnień gramatycznych oraz wdrażanie dzieci do zdrowej rywalizacji i twórczego myślenia - komentuje Magdalena Niewiedział - jedna z organizatorek.

 

W zmaganiach uczestniczyło 42 uczniów z jedenastu szkół powiatu chrzanowskiego.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu w dwóch kategoriach:

I. „ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA WIDZIANE OCZAMI DZIECKA – Konkurs plastyczno-ekologiczny dla uczniów z klas I-III na przedstawienie swojej wizji zanieczyszczenia powietrza wraz z hasłem w języku angielskim. 

1 - Laura Przeczek
2 - Nell Cyganik i Zuzia Stalmanska
3 - Roksana Piorunek i Kacper Dulowski

 

II. V POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNO – JĘZYKOWY Z OKAZJI DNIA ZIEMI - SMOG - konkurs wiedzowy dla uczniów z klas IV-VI

1 - Szkoła Podstawowa w Lgocie
2 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu
3 - Zespół Szkół w Trzebini im. Jana Pawła II
Wyróżnienie - SP nr 5 w Chrzanowie

 

Oprócz wyżej wymienionych konkursów uczestnicy oraz ich opiekunowie uczestniczyli w niezwykle interesującej  prelekcji dotyczącej lasów i zanieczyszczeń wygłoszonej przez Pana Radosława Bąka z Nadleśnictwa w Chrzanowie.  

 

 

Organizatorki: Marta Dąbek i Magdalena Niewiedział

Patronat nad konkursem objęło - Wydawnictwo Językowe MacMillan. Współorganizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Urząd Miasta w Trzebini, Sołtys Sołectwa Myślachowice, Nadleśnictwo Chrzanów i Dom Kultury w Myślachowicach.

Poczęstunek ufundowała Piekarnia Pawlak w Myślachowicach.

 

Informacja przekazana przez SP w Myślachowicach