Nagroda za zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie Tesco „Decydujesz – Pomagamy” oraz Fundacji Tesco Dzieciom, czek na 5000 zł trafił do SP w Myślachowicach za projekt "Education GO", który uzyskał 8238 głosów.

 

bon_z_tesco2017

 

W dniu 8.05.2017 r. reprezentacja Szkoły Podstawowej w Myślachowicach: pani dyrektor Agnieszka Godyń, autorki projektu Aneta Brzóska, Magdalena Niewiedział i Marta Dąbek oraz uczennice Kamila Kuchta i Maja Ryś - odebrała z rąk Pani Wioletty Krasówki - kierownika sklepu Tesco w Chrzanowie, czek na kwotę 5000 zł. Pozyskany grant w całości zostanie przeznaczony na realizację projektu, czyli dla dzieci, młodzieży i rodzin biorących udział w konkursach i grach w nim zaplanowanych.

 

educ go bon4

 

Sukces projektu nie byłby możliwy bez wsparcia, pomocy i życzliwości szeregu organizacji i osób.

Pomysłodawczynie serdecznie dziękują:

Panu Jarosławowi Okoczukowi - zastępcy Burmistrza Miasta Trzebini;

Referatowi Promocji i Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Miasta w Trzebini

Panu Jackowi Wochowi - sołtysowi Sołectwa Myślachowice;

Panu Aleksandrowi Kaimowi i druhom z OSP w Myślachowicach;

Pani Małgorzacie Wojtkowskiej - kierowniczce DK w Myślachowicach;

Jakubowi Siemkowi - Wicemistrzowi Polski w Kulturystyce;

Paniom z Rady Rodziców: Joannie Nowak, Barbarze Bernaś, Agnieszce Witkowskiej, Iwonie Piechowicz, Monice Pytlik, Edycie Ryś, Annie Ścigaj, Marlenie Gędoś, Jadwidze Dąbek, Beacie Kozłowskiej, Sylwii Dadak, Beacie Drabik i Danucie Zezyk;

Pani Wioletcie Krasówce - kierowniczce sklepu Tesco w Chrzanowie;

Paniom Jolancie Dubiel i Ewie Englart z TCK;

Uczennicom i uczniom klas  4 - 6;

Restauracji McDonalds w Chrzanowie;

oraz wszystkim, którzy oddali głos na projekt.

 

Dyrektor SP w Myślachowicach  - Agnieszka Godyń oraz autorki projektu: Aneta Brzóska, Magdalena Niewiedział i Marta Dąbek.

 

Informacja przesłana przez SP w Myśłachowicach