W dniach 26 - 27.05.2017 r. odbyły się XX Dni Kultury Chrześcijańskiej w Płokach, organizowane przez Sanktuarium Matki Bożej w Płokach, TCK w Trzebini i Fundację Memoria Potockich.

 

Dni kultury


Patronat Honorowy objął Małopolski Kurator Oświaty, Starosta Chrzanowski oraz Burmistrz Miasta Trzebini. Myślą przewodnią XX Dni Kultury Chrześcijańskiej były słowa programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na 2017 r. „Idzcie i głoście”. Podobnie jak w latach ubiegłych DKCh były poświęcone przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursów w kategoriach recytacja i piosenka religijna. Do udziału w konkursach zaproszono uczniów szkól podstawowych, gimnazjówi szkół średnich, grupy młodzieżowe, schole oraz do prezentacji – zespoły ludowe, koła gospodyń z powiatu chrzanowskiego.
    

DKCh27.05.2017 002

 

Pierwszego dnia imprezy odbyły się: IV Powiatowa Gra Terenowa „Prawda objawiona”, Msza Święta w intencji uczestników, Nabożeństwo Majowe oraz Prezentacja Kół Gospodyńi Zespołów Ludowych. W grze terenowej wzięło udział 19 grup 2 osobowych i wystąpiło 12  kół gospodyń tj. w sumie 146 osób.

 

DKCh27.05.2017 003

 

W drugim dniu konkursowym, w recytacji zaprezentowało się 28 uczestników w trzech kategoriach wiekowych, w piosence religijnej 16 solistów również w trzech kategoriach oraz 9 grup muzycznych liczących w sumie 103 osoby.  Nagrodzono aż 15 osób w konkursie recytatorskim, 10 solistów w konkursie piosenki religijnej i 6 grup śpiewaczych.

Informacja przekazana przez TCK