Już za kilka dni w Małopolsce wejdą w życie przepisy, ograniczające powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń i zakazujące spalania paliw złej jakości.

 

Burmistrz Miasta Trzebini informuje, że z dniem 1 lipca 2017 r. będzie obowiązywała na terenie całego województwa Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

Zmiany, które zgodnie z zapisami ww. Uchwały wejdą w życie od 1 lipca 2017 r.:

 

1. NOWE KOTŁY GRZEWCZE I KOMINKI

 

 • Od 1 lipca 2017 roku będzie możliwa eksploatacja nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno, spełniającego wymogi ekoprojektu, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/EC(WE).
 • Lista kotłów spełniających wymogi ekoprojektu znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod linkiem: http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/
 • Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, będą zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.

 

2. OBECNIE UŻYTKOWANE KOTŁY GRZEWCZE

 

 • Do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.
 • Do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Mieszkańcy będą mieli na ich wymianę 10 lat. To dłużej niż żywotność tych kotłów, która w praktyce oceniana jest zazwyczaj na 8-10 lat.
 • Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które są już eksploatowane lub zostaną zainstalowane do końca czerwca 2017 roku, będą mogły być użytkowane do końca swojej żywotności.

 

3. WYMAGANIA CO DO JAKOŚCI STOSOWANYCH PALIW

 

 • Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce zacznie obowiązywać zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Te frakcje to właściwie odpady węglowe - drobny pył węglowy o ziarnach do 3mm, który zawiera duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń, decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu.
 • Wprowadzony zostanie zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane - jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.

 

4. NOWO INSTALOWANE KOMINKI

 

 • od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to również sytuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy.
 • Od 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%.
 • Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku będą musiały zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

 

KONTROLA NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI

 

 • Kontrola przestrzegania wymagań uchwały będzie prowadzona przez uprawnione służby na podstawie udostępnianych przez użytkowników dokumentów - np. dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania, wyników badań, certyfikatów, które będą potwierdzać spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji.
 • Jeśli użytkownik nie będzie posiadał takich dokumentów, będzie zachodziło domniemane, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do 5.000 zł.

 

KOGO DOTYCZĄ ZMIANY

 

Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – sieci ciepłowniczych, gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadzi żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń. Gdyby chcieli jednak zrezygnować z obecnego ogrzewania na rzecz węgla lub drewna, będą zobowiązani od razu zainstalować nowoczesny kocioł, spełniający wymagania ekoprojektu określone w unijnych rozporządzeniach.

 

 

Więcej informacji na stronie http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/