Zakończenie roku szkolnego i początek wakacji to dla uczniów czas na wypoczynek, ale też okazja do wzięcia udziału w zajęciach letnich na krytej pływalni, wycieczkach i seansach filmowych organizowanych w ramach kina letniego. Przedstawiamy propozycje ciekawego spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

 

lato

 

 

 

dk Harmonogram letnich zajęć dla dzieci i młodzieży w Domach Kultury AKCJA LATO 2017

Dla dzieci spędzających je w miejcu zamieszkania Trzebińskie Centrum Kultury przygotowało zajęcia podczas których czasu na nudę nie będzie. WAKACYJNY HARMONOGRAM

 

 

 lato basenProgram zagospodarowania czasu wolnego na Krytej Pływalni w Trzebini

Program przeznaczony dla dzieci i młodzieży z trzebińskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz grup zorganizowanych w czasie wakacji.

 

Opis koncepcji programu:

Część dzieci pozostaje w domu podczas wakacji. Młodzi ludzie pozostawieni sami sobie wolny czas spędzają najczęściej przed komputerem lub telewizorem co jest główną przyczyną ciągle zwiększającej się liczby dzieci z różnymi wadami postawy oraz otyłością. W związku z powyższym celem programu jest zachęcenie dzieci i młodzież do aktywnego spędzenia czasu wolnego w okresie wakacji poprzez ruch i zabawę w wodzie. Powszechnie wiadomo, że pływanie oraz całe środowisko wodne bardzo korzystnie wpływa na organizm ludzki. Przyczynia się do usuwania nadmiernych krzywizn kręgosłupa, lepszego wysklepienia klatki piersiowej, zwiększenia jej ruchomości oraz powiększenia pojemności płuc. Zaleca się je wszystkim, którzy mają wszelkiego rodzaju wady postawy, płaskostopie oraz cierpią z powodu nadwagi, która jest obecnie powszechnie występująca wśród młodzieży szkolnej. Tak więc program stanowi przeciwdziałanie zjawisku „siedzącego” trybu życia na rzecz rekreacji ruchowej młodych mieszkańców naszej gminy.

 

Cele programu:

 1. Udostępnienie możliwości korzystania z krytej pływalni w okresie przerw w nauce szkolnej.
 2. Nabywanie pozytywnych przyzwyczajeń aktywnego spędzania wolnego czasu.
 3. Poprawa rozwojowa i działania aparatu ruchowego wśród dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Odbiorcy programu: Adresatami programu są wszyscy uczniowie trzebińskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz różne grupy zorganizowane skupiające dzieci i młodzież.

 

Zasady wstępu na basen:

1. WEJŚCIA INDYWIDUALNE:

 • Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych – dokumentem upoważniającym do bezpłatnego wejścia jest aktualna legitymacja szkolna.
 • Dzieci w wieku przedszkolnym – dokumentem upoważniającym jest zaświadczenie wystawione przez dyrektora przedszkola, które winno być opieczętowane pieczątką firmową z nazwą przedszkola oraz pieczątką imienną dyrektora danej placówki.
 • Wstęp na basen w wyznaczonych godzinach możliwy jest także dla opiekunów dzieci, pod warunkiem uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem obowiązującym na basenie.
 • Bezpłatne wejście indywidualne dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i dzieci z przedszkoli obowiązuje w okresie wakacji od poniedziałku do piątku.
 • Bezpłatny czas przebywania na pływalni wynosi 80 minut, za dodatkowy czas opłata wg cennika.

2. WEJŚCIA GRUP ZORGANIZOANYCH:

 • Grupa zorganizowana wchodzi na basen zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem od poniedziałku do piątku.
 • Grupa zorganizowana to grupa licząca od 5 do 15 uczestników w wieku przedszkolnym lub szkolnym + 1 opiekun (osoba dorosła).
 • Dla jednego opiekuna grupy zorganizowanej przysługuje bezpłatne wejście.
 • Uczestnicy grup zorganizowanych okazują ważną legitymację szkolną lub zaświadczenia – w przypadku dzieci przedszkolnych.
 • Czas bezpłatnego przebywania na basenie wynosi 130 minut.

UWAGA:

 • Każdy adresat programu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do regulaminu Krytej Pływalni.
 • Za korzystanie z usług dodatkowych typu siłownia, sauna itp. obowiązuje opłata według cennika pokrywana przez korzystającego.

Czas i miejsce realizacji programu: Program realizowany będzie na Krytej Pływalni w Trzebini w okresie wakacji  od poniedziałku do piątku dla:

 • grup zorganizowanych od godz. 8.00 do godz. 14.00
 • uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dzieci w wieku przedszkolnym w poniedziałek od 8:00 do 14:00 i od godz. 16:00-20:00, wtorek od godz.8.00 do godz.14.00 i od godz.15.00 do godz.20.00, w środę, czwartek i piątek od godz. 8.00 do godz. 20.00 (z wyłączeniem świąt, awarii, przerw technicznych i innych ważnych powodów).

 

lato basen Oferta Krytej Pływalni MZN Sp. z o.o. w Trzebini

Zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu, zabawy w wodzie i korzystania z umiejętności nabytych w czasie lekcji pływania. Informacja o godzinach otwarcia i cenach biletów znajduje się na stronie http://basen.mzn-trzebinia.pl/

 

Wakacje basen 2017