116 rowerzystów oraz grupa chodziarzy wzięło udział w tegorocznej edycji Rajdu Rowerowego Szlakiem Kordonów Granicznych oraz Marszu Nordic Walking, zorganizowanych 18.06.2017 r. przy współudziale Gminy Trzebinia.

Zdjęcie przedstawia grupę uczestników na starcie Rajdu

 

Imprezę zorganizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu i Rada Sołecka Niesułowice we współpracy z Miastem Bukowno i Gminą Trzebinia. Jedną z głównych nagród był rower, ufundowany przez Burmistrza Miasta Trzebini Adama Adamczyka, oraz pakiety promocyjne. Podczas uroczystego zakończenia rajdu Bożena Krok, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, przekazała zwycięzcom kolejne dwa rowery oraz sprzęt sportowy, ufundowany przez organizatorów imprezy.

 

Trasa przejazdu, która liczyła ok. 20 km, przebiegała czarnym szlakiem kordonów granicznych oraz niebieskim szlakiem „okrężnym” w kierunku Podlesia i Płok, a następnie krótkim odcinkiem zielonego szlaku w stronę Lgoty i mety zlokalizowanej w Niesułowicach. Marsz Nordic Walking odbył się na krótszym, ok. 7-kilometrowym odcinku.

 

Miłośnicy turystyki rowerowej zgodnie przyznali, że zarówno walory przyrodnicze, jak i historyczne, to wielki atut tej trasy. Największą ciekawostką szlaku jest to, że w sporej części prowadzi wzdłuż istniejącej od 1815 r. granicy państwowej pomiędzy podporządkowanym Rosji Królestwem Polskim i Rzeczpospolitą Krakowską, a potem cesarstwem Austro-Węgier. Wędrując szlakiem można zobaczyć miejsca, gdzie wznosiły się rosyjskie posterunki graniczne zwane kordonami, kamienne kopce (którymi oznaczano przebieg granicy) oraz graniczne umocnienia.

 

szlaki kordony trasa

 

Szczegółowa relacja z imprezy dostępna jest na stronie http://mosir.olkusz.pl/2017/06/19/1947/