29.07.2017 r. na Błoniach Karniowickich odbył się Piknik zorganizowany w ramach obchodów 200-lecia nadania praw miejskich Trzebini. W pikniku brało udział około 800 osób reprezentujących 32 trzebińskie organizacje pozarządowe, 3 chrzanowskie organizacje, a także liczne grono mieszkańców Gminy Trzebinia.

 

Lato na Polu 2017

 

W ramach Pikniku odbył się konkurs na najładniejszy stół piknikowy. Komisja konkursowa oceniała 8 stołów biesiadnych przygotowanych przez poszczególne grupy. I miejsce zdobyła Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini, II miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Karniowic, III miejsce Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 12 z Wodnej. Wyróżnienia otrzymały: Terenowa Organizacja Związkowa Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Powiatu Chrzanowskiego Koło Emerytów z Karniowic, Koło Gospodyń Wiejskich z Płok, Koło Gospodyń Wiejskich z Psar, Koło Gospodyń Wiejskich z Młoszowej, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło nr 6 z Dulowej.

 

Podczas trwania Trzebińskiego Lata na Polu odbyła się Piknikowa loteria fantowa, prowadzona przez Placówkę Wsparcia Dziennego DOM w Gaju, której organem prowadzącym jest Fundacja DORY START. Dochód z loterii przeznaczony zostanie na wsparcie działalności placówki.

 

Uczestników imprezy zabawiała Biesiadna Grupa Kabaretową B.A.R. Do tańca grał zespół "Alados Trio".