Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje o możliwości refundacji kosztów zatrudnienia i składek na ubezpieczenia społeczne, a także o naborze wniosków o przyznanie środków finansowych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

 

PUP

 

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

PUP w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Nabór będzie prowadzony od dnia 04 września 2017 r. do dnia 08 września 2017 r. O przyznanie środków z rezerwy KFS w roku 2017 może ubiegać się Pracodawca, którego wniosek spełnia warunki określone w podstawowych priorytetach Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i dodatkowo warunki określone przez Radę Rynku Pracy, tj. spełnia łącznie co najmniej jeden z priorytetów podstawowych i jeden priorytet wydatkowania środków z rezerwy KFS.

 

ZOBACZ więcej

 

Refundacja kosztów zatrudnienia i składek na ubezpieczenia społeczne dla osób do 30 roku życia.
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, iż dysponuje wolnymi środkami finansowymi na refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

 

ZOBACZ więcej

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (32) 753-38-35, lub zapraszamy osobiście - pok. 203 (II piętro).

http://pup-chrzanow.pl/