W trzebińskim „Sokole” z okazji jubileuszu 200-lecia nadania praw miejskich Trzebini w dniu 6 września 2017 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Trzebini VII kadencji.

 

uroczysta sesja

 

Zgromadzonych w sali kinowej gości przywitała Grażyna Hrabia - Przewodnicząca Rady Miasta Trzebini, wymieniając kolejno:

 • władze samorządowe, tj. Adama Adamczyka - Burmistrza Miasta Trzebini, Zastępców Burmistrza Miasta Trzebini - Krystynę Barbarę Siemek i Jarosława Okoczuka i Annę Kawalę - Sekretarz Gminy,

 • radnych obecnej i poprzednich kadencji,

 • mieszkańców gminy,

 • pana Andrzeja Pająka – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej,

 • Honorowych Obywateli Miasta Trzebini: prof. dr hab. inż. Adama Stanisława Jagiełło, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Bonderka i pana Andrzeja Kostkę,

 • pana Krzysztofa Kasperka - Wicestarostę Powiatu Chrzanowskiego

 • prof. dr hab. Feliksa Kiryka - autora monografii Trzebini,

 • pana Henryka Sawkę – Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.,

 • dyrektorów zakładów pracy i instytucji z terenu Trzebini,

 • burmistrzów i wójtów zaprzyjaźnionych gmin: Ryszarda Kosowskiego – Burmistrza Chrzanowa, Jacka Latko - Burmistrza Libiąża, Tomasza Siemka - Burmistrza Alwerni, Radosława Warzechę - Wójta Babic, Andrzeja Saternusa - Burmistrza Chełmka, Wacława Gregorczyka - Burmistrza Krzeszowic,

 • przewodniczących rad zaprzyjaźnionych gmin,

 • pana Jerzego Kasprzyka - Prezesa Lokalnej Grupa Działania Partnerstwo na Jurze,

 • burmistrzów miasta Trzebini, zastępców burmistrza miasta i przewodniczących rady miasta minionych kadencji,

 • przedstawicieli organizacji pozarządowych,

 • radnych powiatowych, sołtysów i przewodniczących rad osiedli,

 • przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy,

 • księży z trzebińskich parafii,

 • pana Andrzeja Dybałę - Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej,

 • pana Arkadiusza Skowrona - Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji,

 • pana Pawła Ślęczkowskiego - Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Trzebini,

 • przedstawicieli prasy,

 • pracowników Urzędu Miasta w Trzebini.

 

Rozpoczynając uroczyste spotkanie pani Grażyna Hrabia podkreśliła, że „wszystko, szczególnie w tym dniu, wyraża się w miłości do Trzebini, którą kochamy i szanujemy. To miasto jest przecież nasze. 200 lat w dziejach ludzkości, w przestrzeni i pojęciu czasu, to mniej niż mgnienie oka. Z drugiej strony to przecież losy więcej niż dwóch pokoleń. Na naszych oczach dokonują się zmiany, o których nasi przodkowie mogli tylko pomarzyć a jednocześnie byliby teraz z nas dumni”. Na zakończenie pani Przewodnicząca raz jeszcze złożyła życzenia pięknych i szczęśliwych dni dla naszego miasta i jego mieszkańców.

 sesja 5

Burmistrz Miasta Trzebini Adam Adamczyk (fot. archiwum urzędu)

 

W podobnym tonie utrzymane było wystąpienie Burmistrza Miasta Trzebini Adama Adamczyka, który dodatkowo podkreślił zasługi dla rozwoju Trzebini działań poprzednich samorządów, a także zakładów, w tym Elektrowni „Siersza” oraz widoczny w dzisiejszych czasach wspólny wkład pracy wielu pokoleń mieszkańców naszej gminy. Burmistrz zaznaczył, że to właśnie mieszkańcom należą się największe podziękowania. Z kolei Zastępca Burmistrza Miasta Trzebini Jarosław Okoczuk, przedstawiając się jako przedstawiciel młodego pokolenia samorządowców, zapewnił o staraniach, jakie będą podejmowane dla dalszego rozwoju naszej gminy.

 

sesja5

Zastępca Burmistrza Miasta Trzebini - Jarosław Okoczuk (fot. archiwum TCK)

 

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Feliks Kiryk, autor wydanej w latach 90. monografii o dziejach Trzebini, który szczególnie wskazywał na ogrom pozytywnych zmian, jakie zaszły od czasu, kiedy po raz pierwszy pojawił się w naszym mieście, a także ciekawe dla niego, jako historyka, procesy wydobywania się Trzebini z kryzysu, jaki ogarnął ją na końcu XX wieku. Wspomniał również o zaplanowanym na koniec tego roku wydaniu II tomu monografii Trzebini, obejmującej lata od schyłku epoki PRL po czasy współczesne.

 

Wystąpienie Profesora dr hab. inż. Adama Stanisława Jagiełły, który pełnił funkcję pierwszego przewodniczącego Rady Miasta Trzebini odrodzonego samorządu (1990 – 1994), skupiło się na temacie wielu zmian, jakie zaszły w Trzebini na skutek systematycznej pracy samorządowców, dotyczących nie tylko lepszego wyglądu, ale też funkcjonowania niektórych miejsc. Obecnie mieszka w Krakowie, jednak w Trzebini bywa bardzo często i na bieżąco śledzi wydarzenia w mieście, z których większość przyjmuje z aprobatą.

 

W słowach, skierowanych do zgromadzonych przez pana Andrzeja Pająka – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, jubileusz 200-lecia nadania Trzebini praw miejskich swoim znaczeniem dla jej mieszkańców wpisuje się w inne, znacznie większe jubileusze obchodzone w tym roku, również stanowiące część naszej historii, jak 100-lecie objawień fatimskich czy 300. rocznica zwołania Sejmu Niemego. Życzył naszemu miastu dalszego rozwoju i szczęśliwych zdarzeń na kartach jego przyszłej historii.

 

Następnie życzenia i kwiaty na ręce obecnego burmistrza złożyli samorządowcy z Powiatu Chrzanowskiego, w imieniu których do zebranych przemówił pan Krzysztof Kasperek, wicestarosta powiatu chrzanowskiego. Gratulacje przekazali też burmistrzowie i wójtowie z zaprzyjaźnionych gmin: Alwerni, Babic, Chrzanowa, Chełmka, Libiąża i Krzeszowic.

 

sesja 9

W imieniu Elektrowni „Siersza” gratulacje z okazji jubileuszu i piękny kosz kwiatów przekazał pan Leszek Krzemień - Dyrektor Oddziału i Główny Inżynier ds. Wytwarzania.

 

Do życzeń dla władz samorządowych i mieszkańców dołączyli się również inni goście uroczystości

 

Jubileuszowa sesja była też okazją dla wręczenia dwóch odznaczeń – pierwsze z nich to złoty medal za zasługi dla Pożarnictwa dla Rady Miasta Trzebini. Akt nadania odznaczenia odczytał pan Ryszard Nowakowski, Honorowy Członek, Komendant Miejsko-Gminnej OSP w Trzebini, a medal wręczyli pan Zbigniew Duda - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP w Krakowie oraz st. kpt Andrzej Dybał - Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.

 

Drugie odznaczenie - „za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” - zostało wręczone przez Kpt. w st. spoczynku Zygmunta Bębenka (Prezesa Zarządów Związku Inwalidów Wojennych RP i Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych) Burmistrzowi Miasta Trzebini.

 

Oficjalną część spotkania zakończyło podjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie uczczenia Jubileuszu 200-lecia nadania praw miejskich Trzebini, po czym zgromadzeni wysłuchali krótkiego koncertu polskich piosenek oraz mieli okazję obejrzeć spektakl typu „światło i dźwięk”, w ciekawy sposób prezentujący niektóre wydarzenia z historii naszego miasta oraz jego współczesne klimaty.

 

Sesji towarzyszyła jubileuszowa wystawa filatelistyczna: wystawa „Moja Trzebinia”, obejmująca m. in. zbiory Koła Filatelistycznego i Poczty w Trzebini od roku 1996 po współczesność, prezentacja miejsc charakterystycznych dla Trzebini na starych pocztówkach oraz materiały wydane we współpracy z Pocztą Polską specjalnie z okazji jubileuszu: kartki pocztowe, koperty i znaczki z grafiką nawiązującą do 200-lecia uzyskania przez Trzebinię praw miejskich oraz nalepki oznakowania przesyłki poleconej „R”. Pracownicy Poczty Polskiej przybijali również tego dnia na przesyłkach okolicznościowy datownik.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na uroczystą sesję za życzenia, złożone na ręce władz samorządowych dla Trzebini i jej mieszkańców.

 

Zobacz galerię zdjęć:

 

Zdjęcia z archiwum TCK: