Małopolski Oddział Wojewódzkiego NFZ w Krakowie prowadzi kampanię informacyjną w związku ze zmianami w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Dla mieszkańców Gminy Trzebinia punktem świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest Szpital Powiatowy w Chrzanowie.

 

sieć szpitali

 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zakończył postępowania uzupełniające poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Od 1.10.2017 r. mieszkańcy Małopolski będą mieć do dyspozycji 48 miejsc realizacji świadczeń w całym województwie. Zmienia się część realizatorów i obszarów zabezpieczenia tej formy opieki.

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

 

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. Dyżurujący lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) lub telefonicznie.

 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;

  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Placówki medyczne, którym 30.09.2017 r. wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8.00 w niedzielę 1.10.2017 r. Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej będą realizować świadczenia od niedzieli 1.10.2017 r., od godz. 8.00.

 

Pismo Dyrektor Małopolskiego Oddziału wojewódzkiego NFZ

Materiały informacyjne (lhttp://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/pomoc-w-stanach-naglych/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/)

 

Aleksandra Kwiecień, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ