Informujemy, że termin składania ankiet w sprawie dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Poddziałania 4.1.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, został przedłużony do poniedziałku 9.10.2017 r.

 

 

Prosimy zainteresowanych mieszkańców o składanie ankiet, dotyczących wybranych OZE w terminie do dnia 9.10.2017 r. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” planuje realizację projektu parasolowego pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w gminach powiatu chrzanowskiego” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna Polityka Energetyczna, Działania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Warunkiem prawidłowo sporządzonego projektu jest wypełnienie przez Państwa ankiet.

 

Ankiety do pobrania:

1. Ankieta dla Gminy Trzebinia - pompy ciepła + kolektory słoneczne

2. Ankieta dla Gminy Trzebinia - panele fotowoltaiczne

3. Ankieta na kotły (Gmina Trzebinia)

 

Miejsce składania ankiet: Urząd Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14, Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, II piętro, pok. nr 27.

 

Prezentacja dot. odnawialnych źródeł energii w formacie .pdf - do pobrania