Od roku szkolnego 2016/2017 dzieci uczęszczające do przedszkola w Trzebini-Gaju będą mogły korzystać z zajęć korekcyjnych i logopedycznych, które mają ułatwić im dbanie o prawidłową postawę oraz wspomóc umiejętności społeczne.

Zdjęcie przedstawia ćwiczące dzieci

 

„Pamiętając iż wiek przedszkolny to szczególny okres rozwoju fizycznego dziecka, przedszkole poszerzyło swoją ofertę edukacyjną i wprowadziło gimnastykę korekcyjną. Kształtowanie zdolności motorycznych, umiejętności ruchowych, dbanie o prawidłową postawę ciała dziecka oraz kształtowanie u niego świadomości dotyczącej zalet jej kontrolowania, jest jednym z priorytetowych celów przedszkola – twierdzi dyrektor Jadwiga Kiełbus - Poza tym jedną z najważniejszych i absolutnie bazowych umiejętności, jaką powinno osiągnąć dziecko w wieku przedszkolnym, jest umiejętność komunikowania się. Zdobycie tej umiejętności ma ogromny wpływ na dalsze osiągnięcia poznawcze, emocjonalne i społeczne dziecka. Dlatego też przedszkole wprowadziło w tym roku zajęcia logopedyczne, które obejmują ćwiczenia usprawniające narządy mowy, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia wyrazistej artykulacji samogłosek i ćwiczenia słuchu fonemowego”.

 

indywidualne ćwiczenia

 

Przedszkole Samorządowe nr 6 w Trzebini nie tylko wprowadza metody pracy adekwatne do wieku i potrzeb dzieci, lecz przede wszystkim na pierwszym miejscu stawia podmiotowość małego człowieka, traktuje dziecko jako partnera, pomaga mu w rozwijaniu silnej, otwartej na twórcze poszukiwania osobowości.

 

„Przyjmuję, iż dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością, z własnymi zainteresowaniami, możliwościami, umiejętnościami i pasją, które przedszkole powinno wspierać, rozwijać i potęgować – twierdzi dyrektor Jadwiga Kiełbus - Wyraża się ona w daniu dziecku możliwości udziału w sytuacjach edukacyjnych ujawniających jego predyspozycje aktorskie, taneczne i wzbudzających jego postawę obywatelską, chęć niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym”.

 

Przyjmując zasadę, iż dziecko „nie powinno robić, co chce, lecz chcieć tego co robi”, już w pierwszym miesiącu roku szkolnego wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach koła teatralnego, tanecznego i wolontariatu, aby dostrzec ich możliwości i zdolności, ich dziecięcy entuzjazm do tego, co nowe, ciekawe i atrakcyjne.

 

wspólna zabawa i nauka

 

Dziecko w wieku przedszkolnym jest otwarte na to, co „nowe”, lecz to nauczyciel przedszkola musi dokonać za niego wyboru, ukierunkować jego zainteresowania, dostrzec jego predyspozycje i zdolności, aby ustrzec od porażki i zadbać o jego dobro. Dla przedszkolaka bowiem nauczyciel jest tym, który wszystko wie i wszystko może, liczy się więc z jego zdaniem i opinią. Dziecko musi doświadczać zamiłowania, któremu towarzyszy entuzjazm i chęć tworzenia. Dzięki temu rozbudowuje pozytywny obraz siebie, dostrzega swoje zdolności i nie tylko je pielęgnuje, lecz także powiększa i rozwija.

 

Efektem działań kół przedszkolnych jest towarzyszenie dziecku w realizacji jego pragnień i pomysłów, uczenie twórczego działania, ustabilizowanie poczucia własnej wartości, co ma wpływ na jego dalsze osiągnięcia.

 

ćwiczyć każdy może

 

„Dzięki pełnej współpracy przedszkola z rodzicami cele programów przedszkolnych są w pełni realizowane – podkreśla dyrektor przedszkola – Zaangażowanie rodziców i poparcie inicjatyw jest potwierdzeniem słuszności podejmowanych przez przedszkole w Gaju wyzwań”.

 

Informacja przesłana przez Przedszkole Samorządowe nr 6 w Gaju