W piątek 27.10.2017 r. w Dworze Zieleniewskich odbyła się uroczystość nadania Honorowego Członkostwa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR” panu Janowi Stryczkowi, który wniósł bardzo duże zasługi w zachowanie dziedzictwa kulturowego ziemi trzebińskiej.

Jan Stryczek

 

Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR” jest podziękowaniem za wieloletnią, społeczną pracę na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń dorobku kulturowego naszego regionu.

 

Pan Jan Stryczek jest:

  • współzałożycielem oraz wieloletnim prezesem stowarzyszenia,

  • jednym z inicjatorów odbudowy Dworu Zieleniewskich,

  • współzałożycielem i współtwórcą Muzeum Regionalnego w Trzebini,

  • współzałożycielem oraz długoletnim opiekunem Chóru Milenium,

  • działaczem, który aktywnie przyczynił się do przygotowania publikacji pt. „Architektura Ziemi Trzebińskiej na starych kartach pocztowych, ilustracjach i mapach XIX i XX wieku” autorstwa Jana Kozuba, która została wydana staraniem Urzędu Miasta w Trzebini.

Wszystkie wyżej wymienione działania mogły zostać zrealizowane tylko dzięki pracy społecznej i wielkiemu zaangażowaniu Pana Jana Stryczka, który - pomimo wielu przeszkód i trudności - zawsze wytrwale dążył do celu.

 

W uroczystości brali udział m.in. Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak, Zastępca Burmistrza Miasta Trzebini Jarosław Okoczuk i dyrektor Trzebińskiego Centrum Kultury Adam Potocki, którzy również złożyli gratulacje i podziękowania za jego wieloletnią pracę na rzecz harmonijnego rozwoju społeczno - gospodarczego miasta i gminy Trzebinia.

 

Nadanie tytułu Honorowego Członkostwa zostało uświetnione występem Chóru Milenium oraz Zespołu „Sokoły” z Jerzmanowic pod kierunkiem Vasyla Stefaniuka.