W piątek 29.09.2017 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w Szkolnej Bibliotece przy SP nr 8, 23 osoby z klas siódmych i klas gimnazjalnych, pod opieką pani Iwony Łukasik i pani Marty Kołacz spędziły razem czas od godziny 17.00 do 24.00.

 

noc w bibliotece

 

Na początku trzy drużyny rywalizowały ze sobą grając w kalambury. Wyznaczone osoby rysowały na tablicy wylosowane z magicznego słoika tytuły książek, wykazując się wielkim talentem plastycznym, humorem i pomysłowością. Następnie na sali gimnastycznej odbył się turniej piłki nożnej. Gra była zacięta, wynik musiały rozstrzygać rzuty karne, emocji nie brakowało. Po pierwszych zmaganiach wszyscy ze smakiem zjedli w bibliotece pizze i inne specjały.

 

Punkt kulminacyjny Nocy w Bibliotece stanowiły podchody, w których wszyscy uczestnicy podzieleni na 5 drużyn rywalizowali ze sobą wykonując kolejne zadania. Na początek, w ciemnościach nocy, należało znaleźć ukrytą w czytelni wskazówkę decydującą o przystąpieniu drużyny do gry. Następnie drużyna mogła wyruszyć na wyznaczone na terenie szkoły miejsce i poszukać ukrytej tam wskazówki do zadania głównego. W ostatnich zadaniach drużyny musiały wykazać się znajomością księgozbiorów biblioteki, odnaleźć w dziale lektur i dziale książek młodzieżowych odpowiednie pozycje książkowe, a także wyszukać wskazane informacje w księgozbiorze podręcznym. Wprawdzie w różnym czasie, jednak wszystkim udało się odnaleźć ukryte wskazówki i wykonać wyznaczone zadania.

 

bibl noc 1

 

Następnie odbył się turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców. Rozgrywki wzbudzały wielkie emocje, wygrali najlepsi. Między kolejnymi punktami programu Nocy w Bibliotece chętni uczniowie oglądali filmy, m.in. ekranizację książki „Harry Potter i komnata tajemnic” J. K. Rowling. Dwie najlepsze drużyny w piłce nożnej i w podchodach bibliotecznych, najlepsza drużyna w kalamburach i najlepsze miejsca w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców zostały nagrodzone.

 

Gratulujemy wszystkim osiągnięć i zaangażowania! Zapraszamy za rok na czwartą już Noc w Bibliotece.

 

bibl noc 2

 

 Realizowany przez uczniów gimnazjum

w Szkole Podstawowej nr 8 w Trzebini

 

1. Założenia projektu.

Z czytelnictwem w Polsce, jak ogólnie wiadomo, jest źle. Niewiele lepiej wygląda czytelnictwo wśród młodzieży szkolnej. Przyczyny są rozmaite. Na większość szkoła nie ma wielkiego wpływu. Dzięki takim inicjatywom jak Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa można jednak choć częściowo usunąć jedną z nich. Chodzi o brak łatwego dostępu do książek czytanych
na lekcjach albo znanych z mediów, ekranizacji, modnych, choć nieobecnych w programach nauczania.

Pieniądze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zostały zatem wydane na książki potrzebne w pracy szkolnej oraz pozycje wzbogacające księgozbiór, umożliwiające uczniom rozwijanie swoich czytelniczych pasji czy ich kształtowanie.

 

np roz czyt

 

2. Cele projektu.

Cele projektu szkolnego są zgodne z celem ogólnym programu: „rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”.

Projekt szkolny uwzględnia wszystkie wytyczne wskazane do zrealizowania w zakresie programu. Są to:

- opinia rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;

- współpraca z bibliotekami publicznymi;

- zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów;

- uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;

- zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wyko-rzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;

- dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;

- uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

 

Efektami programu mają też być oczywiście:

- wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej;

- pomoc w procesie nauczania poprzez ułatwienie uczniom dostępu do omawianych tekstów;

- próba pokazania biblioteki szkolnej jako miejsca ciekawego, gdzie odbywają się interesujące wydarzenia oraz w którym można znaleźć nie tylko pozycje klasyczne, kanoniczne.

 

 

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI
Recenzje książek. Umieszczanie na stronie internetowej gimnazjum uczniowskich recenzji książek.
Projekty klasowe.

Klasy drugieKamienie na szaniec:

- Projekty realizowane na lekcjach historii, mające pomóc uczniom w zrozumieniu lektury.

- Projekty plastyczne realizowane na lekcjach języka polskiego, praca grupowa:

Klasa II A – okładka książki,

Klasa II B – fotokomiks,

Klasa II C – bohaterowie,

Klasa II D – plakat reklamujący książkę.

Klasy trzecie - Balladyna:

- Konkurs scenek prezentujących fragmenty Balladyny. Najpierw w klasach, najlepsze z wszystkich klas trzecich wezmą udział w konkursie ogólnoszkolnym.

Noc w Bibliotece. W trakcie nocy m.in. gry i zabawy zw. z książkami oraz projekcja filmu – ekranizacji wybranej książki.
Maraton słuchania. Na lekcjach wychowawczych uczniowie klas II słuchają słuchowiska na podstawie opowiadania Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie, a klas III fr. Pana Tadeusza.
21. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Wyjazd zorganizowanej grupy, ew. udział w spotkaniu autorskim.
Aktywność uczniów niepełnosprawnych. Prace plastyczne związane z zakupionymi dla uczniów integracyjnych książkami.
Maraton czytania.

Uczniowie wybranej klasy otrzymują po dwa kolejne fragmenty książki I nie było już nikogo. Jeden mają przeczytać sami, drugi ktoś z ich rodziny. Czytają na głos i nagrywają wideo.

Z wszystkich fragmentów powstaje film umieszczony na szkolnym kanale YouTube, który będzie m.in. służył jako zachęta do poznania całości książki.

Człowiek z pasją.

Spotkania z panem Grzegorzem Kulikowskim, księgarzem, filatelistą, żeglarzem itd.

Jedno spotkanie z udziałem uczniów szkoły (Dlaczego warto czytać?), drugie z rodzicami, w dzień spotkań (Warto mieć pasje!).

Powiatowy Konkurs Czytelniczy. Zorganizowanie konkursu związanego z książką Oscar i pani Róża.
Forma wypowiedzi. Uczniowie klas III piszą charakterystykę postaci literackiej, zw. z zakupionymi książkami.
Wystawka prac. Po konkursach plastycznych wszystkie prace plastyczne zostaną wyeksponowane na wystawce w szkole.
Informacja dla rodziców.

Umieszczenie na korytarzu prac zw. z projektem (patrz wyżej) oraz wyświetlanie filmu z maratonu czytania i filmów akcentujących znaczenie czytania.

Dodatkowo rozesłanie do rodziców linków

do materiałów o ważności czytania.

Zajęcia w bibliotece miejskiej – w Trzebini albo Chrzanowie. Uczniowie udadzą się do biblioteki, by nie tylko odbyć lekcję, ale też poznać sama instytucję oraz zainteresować się jej ofertą.
Sprawozdanie z realizacji programu. Po zakończeniu wszystkich punktów zostanie sporządzone krótkie sprawozdanie z wykonanych działań.

 Informacja przesłana przez SP nr 8