Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 w Trzebini i realizuje program „Bezpieczna +”, w ramach którego uczniowie z klas I-III zorganizowali Festiwal Smaku.

 

SP nr 8 festiwal smaku

  1. Założenia programu.

Szkoła jest miejscem o szczególnym znaczeniu dla prawidłowego rozwoju ucznia, wypełnia znaczną część jego aktywnego życia. Jest miejscem intensywnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego jak też w zakresie funkcjonowania interpersonalnego i społecznego. Celem edukacji szkolnej jest przygotowanie do dorosłego życia zarówno przez przekazywanie wiedzy, jak i kształtowanie postaw i umiejętności uczniów. Zadania te stanowią wzajemnie uzupełniające się wymiary pracy nauczyciela i funkcjonowania szkoły.

 

SP8odblask2

 

  1. Cele.

Zapewnienie bezpieczeństwa, przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. Tworzenie modelu ucznia twórczego, kreatywnego, asertywnego, otwartego na problemy rówieśników i preferującego zdrowy styl życia. Włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne, nabywanie umiejętności pracy z nimi, rozwijanie umiejętności psychospołecznych.

  1. Realizowane w SP nr 8 zadania

  •  „Bezpiecznie Bliżej życia+” - Działania zmierzające do rozwijania umiejętności przygotowania posiłków począwszy od dokonywania zaplanowanych zakupów, przez naukę bezpiecznego posługiwania się sprzętem i urządzeniami kuchennymi, po przygotowanie degustacji potraw dla społeczności szkolnej.
  • Bezpieczna wycieczka +” - Działania polegające na zorganizowaniu trzydniowej wycieczki do Wisły. Uczestnikami wycieczki będzie 28 uczniów w tym 10 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 4 opiekunów z klas 3a i 5a szkoły podstawowej. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie są inni i potrafią poradzić sobie z samodzielnością oraz różnymi życiowymi problemami.

  • Bezpieczne gry +” - Działania skierowane są do uczniów gimnazjum, którzy podczas zajęć opiekuńczych, wychowawczych i integracyjnych poznają reguły popularnych gier planszowych, komunikują się ze sobą, współpracują, rywalizują, a wszystko to w atmosferze przyjemnej i twórczej zabawy.

  • Bezpiecznie w Turcji +” - Działania polegają na zorganizowaniu kursu języka tureckiego „Lingua Turkish” dla 5 uczniów gimnazjum. Kurs odbywać się będzie jeden raz w tygodniu, prowadzącym będzie uczeń szkoły pochodzenia tureckiego, który samodzielnie opracuje plan zajęć.

  • Bezpiecznie podróżujemy po Wiedniu w XIX w. +” - Działania to przygotowanie przez 15 uczniów pod kierunkiem dwóch nauczycieli „Dnia wiedeńskiego” w szkole. W tym dniu cała społeczność szkolna zobaczy kawiarenkę wiedeńską z prawdziwą kartą dań, scenki w języku niemieckim: spotkania poetów, wypożyczone stroje z muzeum i teatru, prezentację multimedialną o Wiedniu.

  • Bezpieczne ratownictwo +” - Działania polegają na przeprowadzeniu przez wykwalifikowanych ratowników medycznych WOPR warsztatów dla 91 uczniów gimnazjum we wrześniu i październiku. Zdobędą oni umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

SP8 odblask

 

Informacja przesłana przez SP nr 8