Sesja rozpocznie się o godz. 14.00 w sali narad Biura Rady Miasta w Trzebini, ul. Rynek 18.

sesja

 

Porządek obrad sesji Rady Miasta Trzebini przedstawia się następująco:

 

I. Otwarcie sesji.
II. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1. Zawarcia umowy partnerskiej między Gminą Trzebinia a Gminami: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów oraz Libiąż.

2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

III. Zamknięcie sesji.