Przedszkole z Gaja poszerza wachlarz działań podczas realizacji własnego, autorskiego programu „Kocham Cię Polsko” ,zorganizowało wyjazd pięciolatków wraz z sześciolatkami do Starostwa Powiatu Chrzanowskiego.

 

PS 6 grupowe

 

Edukacja i wychowanie przedszkolne obejmuje rozwijanie społecznej aktywności dziecka zmierzającej do obiektywnego i adekwatnego poznania przez nie otaczającej rzeczywistości. W wyniku czynnego udziału przedszkolaków z Gaja w poznawaniu, obserwowaniu i doświadczaniu zaspakajane zostają ich potrzeby intelektualne i emocjonalne. Nie bagatelizując walorów dydaktycznych i wychowawczych wycieczki. Celem wizyty była bezpośrednia obserwacja pracy urzędu i jej wydziałów, kompetencji starosty i zarządu powiatu.

 

PS6 starostwo11.2017

 

„Dzięki otwartości urzędników starostwa na czele z starostą i kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu, ich serdecznego przyjęcia – twierdzi dyrektor szóstki Jadwiga Kiełbus – najmłodsi mieszkańcy powiatu chrzanowskiego zdobyli nie tylko umiejętność bezpośredniego obserwowania faktów, ale przede wszystkim wizyta dostarczyła im bogatych przeżyć emocjonalnych, ułatwiających znacznie przyswajanie informacji, jak i jej zapamiętywanie. Aby dziecko miało okazję do wspólnego działania i zabawy, aby doznawało radość i okazywało chęć wchodzenia w świat społecznych obowiązków”. Pamiętając o ważnym czynniku tego procesu, a mianowicie nieustannym, obecnym przykładem postępowania dorosłych, gdyż ludzkich uczuć i zachowań tylko od ludzi można się nauczyć.

 

PS6 11.2017taniec przedszk 11.2017

 

Informacja przekazana przez PS nr 6 z Gaja