„Przedszkole uczy nas i bawi” z tym hasłem przedszkolaki z PS 6 z Gaja rozpoczęły zabawę Andrzejkową, sale przedszkolne zamieniły się w komnaty oświetlone blaskiem świec, pełne wróżb andrzejkowyc. Następnie 5.12.2017 przedszkole odwiedził Święty Mikołaj z prezentami.

 

mikolaj_PS6.06.12.2017

 

Przedszkolaki wraz z rodzicami podczas zabawy Andrzejkowej w czwartek 30 listopada oodwiedzili cztery komnaty, do których wrota otwierały nauczycielki jako dobre wróżki. „Dzięki skorzystaniu z formy zabawowej pobudzona została wyobraźnia i aktywność wszystkich uczestników wieczoru andrzejkowego, a przede wszystkim andrzejkowa zabawa przyniosła dzieciom radość, pogodę i uśmiech, a to atrybuty spełnionego dzieciństwa„– komentuje dyrektor szóstki Jadwiga Kiełbus, która podkreśla, że zabawa uważana jest za coś tak oczywistego w życiu dziecka, że mało kto zastanawia się nad tym, jak ważna jest jej rola w rozwoju dziecka.

 

PS Gaj 11.2017001

 

Termin zabawa używany jest tak dowolnie, że jego prawdziwe znaczenie łatwo może zostać pominięte. A przecież, w wychowaniu przedszkolnym, zabawa stanowi podstawowy, a zarazem ważny rodzaj działalności dziecka. Jest środkiem ekspresji, czyli formą wyrażania stosunku dziecka do otaczającego świata. W sposób naturalny zaspakaja jego potrzebę ruchu, emocjonalnych doznań i przeżyć estetycznych, społecznych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi. Stwarza okazję do zbierania doświadczeń i obserwacji, wyzwala dziecięcą, pozytywną motywację przy nabywaniu wiadomości i umiejętności.

 

PS Gaj 11.2017002

 

Podróż do krainy Mikołaja również pobudza dziecięcą wyobraźnie, 5 grudnia jego wizyta w Przedszkolu Samorządowym nr 6 wywołała dziecięcy entuzjazm i zachwyt, wyzwoliła chęć do prezentacji swoich umiejętności, zdolności muzycznych, plastycznych i recytatorskich.  Święty Mikołaj z przyjemnością włączył się do zabawy przedszkolaków. Na pożegnanie wręczył dzieciom prezenty i zapewnił, że za rok z chęcią odwiedzi trzebińskie przedszkole.

 

PS Gaj 11.2017008

 

Informacja przesłana przez PS nr 6