Uprzejmie informujemy, że 1 stycznia 2018 r. powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju.

Grafika przedstawia logo Wód Polskich

Nowy podmiot powstał na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, dla zapewnienia sprawniejszego zarządzania zasobami wodnymi. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

 

Dodatkowe informacje na stronie http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/