Przedszkole Samorządowe nr 6 w Gaju przeprowadziło szkolenie z udziałem wykwalifikowanych trenerów i animatorów Centrum KLANZA w celu udoskonalenia sposobu i kształtu pracy przedszkola, adekwatnej do potrzeb i oczekiwań rodziców, w których wzięło udział 30 nauczycieli trzebińskich przedszkoli.

 

SP6 szkolenie nauczycieli

 

Troszcząc się o prawidłowy rozwój trzebińskiego przedszkolaka i dostrzegając doniosłą rolę wychowania przedszkolnego - jako pierwszej, ważnej placówki edukacyjne, której zadaniem jest wyzwalanie własnej aktywności dziecka w atmosferze poszanowania podmiotowości, - nauczyciele trzebińskich przedszkoli wzięli aktywny udział warsztatach pedagogicznych zaplanowanych i zorganizowanych przez dyrektor Jadwigę Iwonę Kiełbus.

 

SP6 szkolenie1.2018002 

„Tylko dzięki zaangażowaniu w sposób partnerski rodziców zamierzenia przedszkola zostają osiągnięte, a tworząc warunki do wspólnego działania my, nauczyciele – wychowawcy, warunkujemy skuteczność osiągnięcia zamierzonych i pożądanych efektów pracy, którymi jest uzewnętrznienie predyspozycji dzieci, pielęgnowanie ich zainteresowań i rozwój ich indywidualnych zdolności” – wyraża swoją opinię dyrektor „szóstki” podkreślając znaczenie ciągłego doskonalenia pracy nauczycieli przedszkoli. W związku ze współzależnością praw rządzących fizycznym i psychicznym rozwojem dziecka, złożonym i wielostronnym charakterem zbiorowego wychowania przedszkolnego, które wymaga zróżnicowanych metod i form pracy.

 

SP6 szkolenie1.2018003

 

Warsztaty „Tańczy mały, tańczy duży”, w których wzięło udział 30 nauczycieli trzebińskich przedszkoli, są drogowskazem do tworzenia profesjonalnych programów: nowych i ciekawych, posiadających choreografie oparte na hitach literackich i muzycznych, do wykorzystania nie tylko podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi w przedszkolu, ale również na festynach, zajęciach i dniach otwartych z udziałem rodziców. Taniec - ruch ciała, powstaje pod wpływem bodźców emocjonalnych lub świadomie wyraża stany psychiczne i posiada wartość estetyczną.

 

SP6 szkolenie1.2018007

 

Pamiętając o włączeniu w zabawę taneczną rodziców przedszkolaków i nie zaniedbując możliwości poznania wyrazu uczuciowego dziecka, przedszkole w Gaju zaprasza społeczność lokalną na festyny rodzinne. „Spontaniczny ruch przy muzyce jest zawsze oznaką dobrego samopoczucia, a udział dorosłych w tańcach i pląsach dzieci ożywia je i rozwesela. Zorganizowany ruch taneczny pozwala dziecku wyładować nadmiar energii nie chaotycznie i przypadkowo, ale w sposób skoordynowany, wymagający pewnego samoopanowania. Ćwiczy więc wolę, przynosi odprężenie dla dzieci ruchliwych, a u dzieci dość biernych wzmaga ich aktywność – wyraża swoją opinię J.Kiełbus serdecznie zapraszając już dziś na majowy festyn w przedszkolu „Mama, Tata i Ja”.

 

Informacja przekazana przez PS nr 6